Pabriks: Jūtams progress ES krasta apsardzes nodrošināšanā
 
©Scanpix

2. jūnijā Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks Lisabonā (Portugālē) piedalījās pilotprojekta "Eiropas krasta apsardzes funkcijas īstenošana" noslēguma darba grupā, kuras laikā secinājis, ka, kopš Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras mandāta paplašināšanas, uzlabojas ES institūciju un nacionālo valstu sadarbība, kā rezultātā vērojams progress Eiropas Savienības (ES) krasta apsardzes nodrošināšanā.

"Robežu apsardzība, protams, galvenokārt ir nacionālo valstu kompetence, taču ES ir papildu resursi, ko tā var piedāvāt, lai šo funkciju varētu sekmīgāk īstenot, un tas ir dalībvalstu ziņā, vai un kādā mērā šos rīkus izmantot. Nav vienota Eiropas krasta apsardzes dienesta, bet tas ir kopīgs nacionālo valstu un ES aģentūru darbs, tāpēc sadarbība un ātra koordinācija ir ļoti nozīmīga," sanāksmē norādīja A.Pabriks. Viņš uzskata, ka ES aģentūru un nacionālo valstu atbildīgo iestāžu sadarbība krasta apsardzes nodrošināšanā ir ļoti būtiska, lai sargātu ES ārējo robežu un nodrošinātu Šengenas zonas pastāvēšanu, un Eiropas Parlaments rūpīgi sekos līdzi institūciju sadarbības progresam arī nākotnē.

Lai gan dažādu ES institūciju sadarbība krasta apsardzes funkciju nodrošināšanā ir pastāvējusi jau iepriekš, kopš Robežu un krasta apsardzes aģentūras regulas pieņemšanas šī sadarbība un iesaistīto ES aģentūru atbildība ir pirmo reizi nostiprināta ES likumdošanā.

Artis Pabriks velta atzinīgus vārdus arī FRONTEX direktoram Fabrissi Legeri par paveikto starpinstitūciju sadarbības uzlabošanai. Tāpat deputāts pozitīvi vērtē, ka nākotnē - pēc iekšējām reformām - arī Eiropas aizsardzības aģentūra varētu sniegt savu artavu ES, lai uzlabotu informācijas apmaiņu. "Esmu gandarīts, ka arī Latvijas ar saviem ierobežotajiem resursiem ir spējusi rast iespēju aktīvi iesaistīties aģentūras FRONTEX misijās, ik gadu rotācijas kārtībā nosūtot aptuveni 200 robežsargu un arī helikopteri, kas palīdz uzraudzīt situāciju Vidusjūrā," norāda Artis Pabriks.

Scanpix

2015. gada decembrī Eiropas Komisija prezentēja Eiropas robežu apsardzes paketi, kas cita starpā paredzēja arī sadarbības pastiprināšanu, uzlabošanu un koordinēšanu krasta apsardzes jomā starp dažādām ES aģentūrām - FRONTEX, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru. Pilotprojets "Eiropas krasta apsardzes funkcijas īstenošana" tika organizēts, lai novērtētu līdzšinējo sadarbību un identificētu veidus, kā padarīt efektīvāku komunikāciju un koordināciju starp visām aģentūrām, kuras iesaistītas ES krasta apsardzes funkcijas īstenošanā. Pilotprojekta mērķi - uzlabot sadarbību starp valstu nacionālajiem robežapsardzes dienestiem un

ES aģentūrām, uzlabot informācijas apmaiņu un atgriezenisko saiti, izvērtēt operacionālās darbības praksē, īpašu uzmanību pievēršot Vidusjūras reģionam, veidot sadarbības mehānismu uz spēkā esošās likumdošanas bāzes.

Artis Pabriks bija Eiropas Parlamenta (EP) galvenais ziņotājs Eiropas Komisijas priekšlikumam par Eiropas robežu un krasta apsardzību, par kuru vienošanās tika panākta rekordlielā ātrumā un Eiropas Parlaments to akceptēja 2016. gada jūlijā.