Komentāri: Vai ieguldījumi elektropārvades tīklos vēlreiz nesadārdzinās elektrību?