Komentāri: Revidentiem skarbi secinājumi – trūkst jēgpilnas skaidrības par lielas budžeta naudas daļas tērēšanu