Komentāri: Dace Kavasa: Likums par valsts aizsardzības mācību ir pretrunā ar bērnu tiesību aizsardzību