\\Māja

TAVS MĀJOKLIS: Apkures sistēmu nedrīkst pārbūvēt pa savam

 
ROKAS NOST NO RADIATORIEM! Ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi citādi, Rīgā dzīvokļa īpašnieks var mainīt radiatorus, nesaskaņojot ar pārējiem mājas dzīvokļu īpašniekiem. Nosacījums, kas jāievēro – nedrīkst ietekmēt citu dzīvokļu īpašnieku intereses. Un obligāti jābūt izstrādātam projektam. Tādējādi ir iespējams kontrolēt, lai kādā dzīvoklī patērētā siltumenerģija «neapēd» siltumu pārējos mājokļos ©depositphotos.com

Pie kādas Ziepniekkalna daudzdzīvokļu mājas iemītnieces ieradies kaimiņš un aicinājis parakstīt piekrišanu, ka sievietei nav iebildumu, ja viņš savā pirmā stāva dzīvoklī «atdalās» no kopējās apkures sistēmas un uzstāda siltumenerģijas skaitītājus. Visu apmaksāšot pats, pārējos apkures izmantotājus tas neietekmēšot. Tik vien kā piekrišana vajadzīga.

Sieviete piezvanīja savai meitai, kas ir dzīvokļa īpašniece. Viņa strikti paģērēja dokumentus. Kaimiņš nevarēja uzrādīt projektu, nebija arī rakstiskas aptaujas lapas. Dzīvokļa īpašniece ir neizpratnē, cik legāla ir kaimiņa rīcība. No vienas puses, uzticību rosina tas, ka viņš neslēpj plānotās izmaiņas dzīvoklī. No otras puses, diemžēl nespēj pierādīt, kādus darbus veiks sava dzīvokļa apkures sistēmā un kā tas ietekmēs pārējos dzīvokļu īpašniekus - viņu komfortu mājoklī un apkures izmaksas.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) uzreiz norāda, ka, pēc uzņēmuma prasībām, radiatoru nomaiņa ar kaimiņiem nav jāsaskaņo. Pēc situācijas izklāsta nav skaidrs, kāds ir bijis Ziepniekkalna iedzīvotāja mērķis, jo siltuma uzskaite vienā dzīvoklī atsevišķi netiek veikta. Īpaši tad, ja mājā ir horizontālā apkures sistēma. Tad ir jāpārbūvē visas mājas apkures sistēma, jo dzīvojamā māja ir vienots veselums.

Jebkurā gadījumā, arī tad, ja vēlas nomainīt radiatorus, dzīvokļa īpašniekam ir jāpasūtina tehniskais projekts. Projektu izstrādā sertificēts speciālists, kurš, vispareizākajā variantā, aprēķinās dzīvokļa siltuma zudumus un izvēlēsies jauno radiatoru izmēru, tipu un pieslēguma shēmu. Jaudīgāks radiators dzīvoklī var ietekmēt apkures sistēmu visā mājā. Par patērēto siltumu maksā visi dzīvokļu īpašnieki - lielākas jaudas vai izmēra radiatora īpašnieks nemaksā vairāk par patērēto siltumu savā dzīvoklī un sildās uz pārējo iedzīvotāju rēķina. Likuma Par dzīvokļa īpašumu 14. panta 3. daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks bez citu dzīvokļu īpašnieku piekrišanas ir tiesīgs būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārplānot un pārbūvēt savu dzīvokli un tajā esošās komunikāciju daļas, ciktāl tas neskar citu dzīvokļu īpašnieku intereses. Tā ir svarīga norāde - nedrīkst ietekmēt citu dzīvokļu īpašnieku intereses.

Izstrādātais projekts ir jāsaskaņo ar mājas pārvaldnieku, jāsaskaņo datums un laiks, kad tiks atslēgts apkures sistēmas stāvvads vai stāvvadi, tie jāiztukšo, bet pēc darbu pabeigšanas - jāuzpilda. Apkures sezonas laikā to nedara, ja vien nav ārkārtas situācija.

Dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par citu patērētās siltumenerģijas apmaksas kārtību, un tad tiešām ir vajadzīga dzīvokļu īpašnieku piekrišana. RNP brīdina, ka mēdz būt gadījumi, kad kāds dzīvokļa īpašnieks nolēmis no centralizētās apkures atteikties un dzīvoklī ierīkot lokālu apkuri, tāpēc cenšas panākt pārējo dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Tālab ir uzmanīgi jāizlasa aptaujas lapā rakstītā informācija. Paļauties uz mutisku skaidrojumu nedrīkst. Tāpat arī nedrīkst parakstīt kādu aptauju vai iesniegumu, to rūpīgi neizlasot un nepārliecinoties, ka parakstu nav iespējams pievienot pavisam citam tekstam.