\\Māja
PAMĒĢINI: Gur­ķi šņa­bī
 
©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Vērts pamēģināt.

3 l bur­kā ie­liek pār­is lau­ru la­pu, 10-15 pi­pa­ru, da­žas ķip­lo­ka dai­vi­ņas, mār­rut­ka sak­nes ga­ba­li­ņu, 5 krust­nag­li­ņas, 2 sam­te­ņu zie­dus, un bur­ku pie­pil­da ar tī­riem, no­su­si­nā­tiem gur­ķiem. Bur­kas sa­tu­ram uz­ber 3 ēdam­ka­ro­tes cu­ku­ra, 3 ēdam­ka­ro­tes sāls, pār­lej ar no­vā­rī­tu, at­dze­sē­tu ūde­ni. Vir­sū uz­lej 3 ēdam­ka­ro­tes eti­ķa esen­ces (27 ēdam­ka­ro­tes 9% eti­ķa) un 6 ēdam­ka­ro­tes 40 grā­dī­ga šņab­ja. Bur­ku aiz­vā­ko un uz­gla­bā vē­su­mā.