\\Māja
GARDI: Au­zu pār­slas ar riek­stiem, ro­zī­nēm un šo­ko­lā­di
 
©F64

Lai labi garšo!

Sa­stāv­da­ļas: 200 ml au­zu pār­slu Her­ku­less, 2 līdz 3 ēdam­ka­ro­tes pie­na, cu­kurs, ūdens, 2 līdz 3 sau­jas mai­sī­ju­ma no ro­zī­nēm, man­de­lēm un riek­stiem, 5 g pie­na šo­ko­lā­des.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sa­vā­ra au­zu pār­slas ar pie­nu, cu­ku­ru pie­vie­no pēc gar­šas. Put­ru liek uz šķīv­ja, pār­kai­sa ar riek­stiem, ro­zī­nēm, ro­tā ar sa­rī­vē­tu šo­ko­lā­di.