Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Rīgā \ Rīgas domē

Rīgas domē atjaunos Pretkorupcijas komisiju

© f64.lv, Kaspars Krafts

Lai veicinātu Rīgas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas izpildi, izpratni par ētiku, interešu konflikta novēršanu, trauksmes celšanu un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidi, plānots atjaunot Pretkorupcijas komisijas darbību, informē Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Gala lēmums par komisijas izveidi būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.

Plānots, ka komisija izstrādās pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju, noteiks tās mērķus un rīcības virzienus. Komisijas kompetencē būs interešu konflikta novēršanas un trauksmes celšanas sistēmas uzraudzība, labas pārvaldības principu ieviešana interešu pārstāvības procesa atklātībā, ētiskuma un godprātības stiprināšana un veicināšana pašvaldības pārvaldē.

Rīgas dome pagājušajā gadā pieņēma Rīgas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju 2022.-2025.gadam. Stratēģija nosaka pašvaldības darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanas jautājumos un ir turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā noteiktajiem prioritārajiem korupcijas novēršanas pasākumiem.

Stratēģijā iekļauta informācija par esošo stāvokli korupcijas novēršanā pašvaldībā, norādīti rīcības virzieni un konkrēti uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, to izpildē iesaistītās puses, kā arī sasniedzamie rezultāti korupcijas novēršanai.

Rīgas pašvaldības pretkorupcijas darbā vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt pašvaldības darbu sabiedrības interesēs atbilstoši labas pārvaldības principiem.

Pašvaldība izvirzījusi trīs stratēģiskos mērķus - efektīva iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina patstāvīgu neatbilstību identificēšanu un atklāšanu, pilnveidota cilvēkresursu vadība, veicinot ētiskumu un mazinot interešu konflikta un korupcijas riskus, kā arī atvērtās pārvaldības principu iedzīvināšana pašvaldības darbā.