Mākslas muzejs plāno paaugstināt pakalpojumu maksas

© Unsplash

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) un tā struktūrvienībās noteiktās akciju dienās plānots piemērot 100% atlaidi ekspozīciju un izstāšu apskatei atsevišķām apmeklētāju grupām, izriet no Kultūras ministrijas (KM) sagatavotā noteikumu projekta anotācijas, kas pieejama Tiesību aktu projektu portālā.

KM norāda, ka projektā izvērtēta un atjaunota atlaižu politika un apmeklētāju stimulēšanas mehānismi, precizēti un papildināti pakalpojumu nosaukumi un apraksti.

Savukārt muzeja sniegto pakalpojumu cenas vairumā gadījumu ir paaugstinātas vidēji par 20 līdz 50%.

Veidojot saikni ar to auditorijas daļu, kura muzejus apmeklē bieži, muzejā plānots piedāvāt gada biļeti visu muzeja struktūrvienību apmeklējumam viena kalendārā gada laikā no biļetes iegādes brīža. Muzeju kasēs 2023.gadā tika pārdotas 505 gada biļetes par kopējo summu 21 950 eiro. Muzejs nākotnē vēlas vēl mērķtiecīgāk popularizēt gada biļetes priekšrocības un palielināt lojālo apmeklētāju loku. Ja 2015.gada pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos gada biļete maksāja 50 eiro, tad šo summu plānots palielināt līdz 60 eiro.

KM norāda, ka viena no muzeja pamatfunkcijām ir nodrošināt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās piecās muzeja struktūrvienībās Rīgā - muzeja galvenajā ēkā, izstāžu zālē "Arsenāls", kas ir slēgta rekonstrukcijai no 2020.gada, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, mākslas muzejā "Rīgas birža" un Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā. No 2020.gada muzejs ir ieguvis jaunas telpas muzeja krājuma glabāšanai, kā arī muzeja krājuma lietotāju un apmeklētāju apkalpošanai arī Muzeju krātuvē Rīgā.

KM skaidro, ka aizvadīto četru gadu sociālekonomisko un ģeopolitisko krīžu ietekmē ir notikušas izšķirošas izmaiņas starptautiskā tūrisma nozarē, kā arī izraisījušās ievērojamas svārstības pieprasījumā pēc muzeja pakalpojumiem, apmeklējumam un sniegto pakalpojumu apjomam atsevišķos gados - no 2020. līdz 2022.gadam - samazinoties pat vairāk nekā par 70%.

Šajā periodā arī muzejā ir aktualizējusies nepieciešamība pievērst pastiprinātu uzmanību kā apmeklētāju tā darbinieku drošības, veselības, emocionālās labklājības, pieejamības un piekļūstamības jautājumiem fiziskajā un digitālajā vidē. KM secina, ka muzejs ir spējis pielāgoties sarežģītajiem apstākļiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas, pielāgojot piedāvājumu, pārskatot darba plānus un rodot jaunus veidus saiknes uzturēšanai ar sabiedrību.

KM klāsta, ka pašu ieņēmumi ir būtiska muzeja budžeta daļa. Muzeja finanšu plānā ik gadu tiek plānoti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 720 000 eiro apmērā. 2023.gadā muzejam izdevās nedaudz pārpildīt pašu ieņēmumu plānu, saņemot pašu ieņēmumus kopā 774 716 eiro apmērā.

90% no pašu ieņēmumu apjoma muzejs gūst no pamatdarbības aktivitātēm - ieejas biļešu tirdzniecības muzeja ekspozīciju, izstāžu, pasākumu, nodarbību un lekciju apmeklētājiem, piemēram, 2023.gadā ieņēmumi no šādām aktivitātēm sasniedza 700 883 eiro.

Savukārt 4,6% no muzeja pašu ieņēmumu apjoma tiek iekasēta par muzeja konferenču zāļu un citu telpu nomu dažādu publiskā un privātā sektora organizētu pasākumu norisei, kā arī izmantošanai filmēšanai, kuru piedāvāšanas iespējas ir ierobežotas un pakārtotas muzeja pamatdarbībai.

Svarīgākais