Svētdiena, 21.aprīlis

redeem Anastasija, Marģers

arrow_right_alt Latvijā \ Rīgā

Rīgā dubultos maksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem

© f64.lv, Vladislavs Proškins

Trešdien Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksas palielināšanu.

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (PP) uzsvēra, ka maksu par pakalpojumiem ir jāpaaugstina, lai tā atbilstu reālajām izmaksām. Maksa par pakalpojumiem nav mainīta kopš 2020.gada.

Rīgas domes finanšu nodaļas vadītāja Daina Nereta skaidroja, ka Covid-19 izplatības dēļ šo gadu laikā vietu skaits SAC ir samazinājies no 779 līdz 611, kas ir par 168 vietām mazāk, taču komunālo pakalpojumu izmaksas ir būtiski sadārdzinājušās.

Maksu par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo sociālās aprūpes centru (SAC) sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgai personai dienā Rīgas SAC "Gaiļezers" būs 48,73 eiro, "Mežciems" - 52,72 eiro, "Stella maris" - 45,85 eiro.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra maksa būs 72,87 eiro dienā par bērna ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, ja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā tiek ievietots bērns no citas pašvaldības.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra maksa būs 59,72 eiro dienā par bērna īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (krīzes centrā), ja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā tiek ievietots bērns no citas pašvaldības.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra maksa būs 31,56 eiro dienā par tā struktūrvienības "Ģimenes atbalsta centrs" krīzes centra pakalpojumu ģimenēm, sievietēm ar bērniem, grūtniecēm, ja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā tiek ievietota ģimene, sieviete ar bērniem vai grūtniece no citas pašvaldības.

No maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošās iestādes var izlietot ar pakalpojumu sniegšanu saistītu izdevumu samaksai.

Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksas paaugstināšanu vēl jāapstiprina Rīgas domes sēdē.