Teju 50 pretendentu pieteikušies uz trim "Rīgas namu pārvaldnieka" valdes locekļu amatiem

 
©Lauris Vīksne/F64

Uz trīs SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) valdes locekļu amata vietām saņemti 49 pieteikumi, informēja Rīgas domē.

Ar pieteikumiem strādā personāla atlases kompānija, kas izraudzīsies atbilstošākos kandidātus un sniegs ieteikumus nominācijas komisijai.

Kā ziņots, Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidotā nominācijas komisija jūlija sākumā izsludināja pieteikšanos konkursā uz trīs RNP valdes locekļu amata vietām.

Kandidātiem ir jāatbilst obligātajām minimālajām prasībām. Viņiem jābūt valsts valodas zināšanām C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā, akadēmiskajai augstākajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, darba pieredzei un izpratnei par uzņēmuma darbības jomu. Tiek prasīta arī nevainojama reputācija un citas kompetences.

Katram valdes locekļa amatam ir noteiktas arī specifiskas profesionālās pieredzes prasības.

Tiek meklēts valdes loceklis ar kompetenci kapitālsabiedrības darbības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām.

Darbam valdē tiek meklēts arī kandidāts ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos.

Trešajam valdes loceklis ir jābūt ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos.

RNP valdē pašlaik strādā trīs pagaidu valdes locekļi, kas darbosies līdz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktā konkursa kārtībā tiks izvēlēta jauna valde.

RNP trīs valdes locekļu amatu kandidātu nominācijas procesa īstenošanai izveidota nominācijas komisija. Tajā darbojas Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja Rita Logina, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vespers, AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor" Dzīvojamo māju un dzīvokļu departamenta vadītāja Darja Ivanova un augstākā līmeņa vadītāju atlases zīmola "Better Boards" vadītāja Inga Bratena.

Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere.