Trim Rīgas skolām tiks mainīti nosaukumi; vienu mācību iestādi slēgs

 
©Nora Krevneva/F64 Photo Agency

Rīgas domes pagaidu administrācija pieņēmusi lēmumu par vairāku skolu nosaukuma maiņu, valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu iestādei, kā arī vienas skolas slēgšanu.

Pašvaldībā norāda, ka šādi skolu tīkla pilnveides pasākumi ieviesti, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu skolās, kā arī vienlaikus nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu pedagogiem.

Turpmāk Rīgas 66.speciālās vidusskolas nosaukums būs Rīgas 66.vidusskola, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolai - attīstības centram nosaukums mainīts uz Rīgas Valda Avotiņa pamatskola, savukārt Rīgas 3.speciālā pamatskola būs dēvējama par Rīgas 3.pamatskolu.

Lēmums paredz arī Rīgas Lastādijas pamatskolas likvidāciju, kas tiek pamatota ar pastāvīgu skolēnu skaita samazināšanos. "Mazā skolēnu skaita dēļ skolai ir nepietiekama valsts mērķdotācija, līdz ar to nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu un konkurētspējīgu atalgojumu pedagogiem. Turklāt nepietiekamā mērķdotācija traucētu jaunā, kompetencēs balstītā, izglītības satura ieviešanā, kas valstī jāīsteno, sākot no 2020.gada 1.septembra," komentē domē.

Rīgas Lastādijas pamatskolas vispārējās izglītības programmu pēctecību plānots nodot Rīgas 75.vidusskolai. Savukārt skolas telpas tiks nodotas lietošanā citai vispārējās izglītības iestādei, lai nodrošinātu konkrētās skolas mācību vides modernizēšanu un mācību procesam nepieciešamo telpu paplašināšanu.

Skolas dienesta viesnīcas telpas plānots nodot Rīgas domes Labklājības departamentam. Savukārt skolas pedagogiem un tehniskajam personālam tiks izmaksātas kompensācijas.

Vienlaikus Rīgas Klasiskās ģimnāzija ieguvusi valsts ģimnāzijas statusu un turpmāk būs dēvējama par Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju.