Turpina konsultēties par piespiedu zemes nomas maksu

 
©Ģirts Ozoliņš/ F64 Photo Agency

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) šogad sniegtas trīs konsultācijas saistībā ar a/s Pilsētas zemes dienests prasīto piespiedu zemes nomas maksu.

Pagājušā gada aprīlī Satversmes tiesa atzina par neatbilstošiem Satversmei likuma grozījumus, saskaņā ar kuriem gadījumos, kad zemes īpašnieki un dzīvokļu īpašnieki nav spējuši panākt savstarpēju vienošanos par nomas maksas apmēru, nomas maksa šogad nedrīkst pārsniegt 4%, bet nākamgad - 3% no nomātā zemesgabala kadastrālās vērtības. Bet jau kopš 1. maija šādi ierobežojumi vairs nav spēkā.

PTAC savulaik saņēma daudz sūdzību par SIA Vienotais norēķinu centrs un a/s Pilsētas zemes dienests, kas prasīja norēķināties par veciem parādiem. Bija gadījumi, kad iedzīvotājiem nelikumīgi prasīja samaksāt arī pievienotās vērtības nodokli. PTAC piemēroja 50 000 eiro sodu a/s Pilsētas zemes dienests un uzlika tiesisku pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi. Neatkarīgā interesējās, vai sods ir samaksāts. Neesot, sacīja PTAC.

Pašlaik vispasargātākie ir tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem ar zemes īpašniekiem ir noslēgts līgums. Līgumu var grozīt, bet tikai strikti noteiktā kārtībā. Arī tad, ja piespiedu zemes nomas maksas apmērs ir noteikts ar tiesas spriedumu, viss turpinās kā iepriekš, saskaņā ar līgumu. Protams, var vērsties tiesā vēlreiz, lai atceltu spriedumu, bet tad jābūt pamatojumam, kāpēc spriedums jāatceļ. Ja līguma nav un nav arī tiesas sprieduma, tad zemes īpašniekam un dzīvokļa īpašniekam ir jāvienojas pārrunu ceļā un līgums ir jānoslēdz. Ja vienoties nevar, tad jāvēršas tiesā.

Tieslietu ministrijas jurists Toms Dreika Neatkarīgajai atzīst, ka pašlaik nekāda jauna regulējuma nav, jo Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija līdzšinējo regulējumu nevirzīs izskatīšanai Saeimā.

KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU

Informācija par piespiedu zemes nomas jautājumiem pieejama:

https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/piespiedu-nomas-tiesisko-attiecibu-aktualie-jautajumi-2;

konsultācijas sniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tālrunis 65452554, e-pasts: ptac@ptac.gov.lv.