Apkaimju iedzīvotājiem jāsadala puse miljona

 
PATĪK, BET VAR LABĀK. Āgenskalna sociāli aktīvākie iedzīvotāji atbalsta Āgenskalna tirgus atjaunošanu mūsdienīgākā izskatā un saturā. Tomēr viņi vēlas, lai tirgus priekšlaukumā priekšroka nebūtu automašīnām. Un vēl iedzīvotāji kā sasāpējušu jautājumu nosauc suņu pastaigu laukumu. Āgenskalnā tādu vajag! ©Oksana Džadana/ F64 Photo Agency

Aktīvākie rīdzinieki, kuri ir nodibinājuši apkaimju biedrības, ir ieguvēji, jo dažādos sadarbības projektos ar Rīgas pašvaldību viņiem ir iespēja pārstāvēt plašāku vietējo apkaimju iedzīvotāju daļu un arī iegūt finansējumu. Pirmo reizi Rīgas dome izsludinājusi konkursu Par Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanu, un tajā apkaimju iedzīvotāji ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus, nevis samierināties vai diskutēt par Rīgas domes izvirzītajām iecerēm. Rīgas dome šoreiz ir maksātāja – kopējais finansējums, ko piešķir pašvaldība, ir pusmiljons eiro.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju attīstību Rīgā, sekmēt to atjaunošanu, pielāgojot mūsdienu vajadzībām, kā arī mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā. Šāds projekts sadarbībā ar Rīgas Apkaimju aliansi pirmo reizi tiek īstenots ne tikai Rīgā, bet arī Latvijā. Nosacījumi, protams, ir: iecerei jābūt saistītai ar paliekošu apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, un tā tiks īstenota tikai uz pašvaldībai piederošas zemes. Šāds finansēšanas modelis darbojas vairākās Eiropas valstīs.

Āgenskalna apkaimes biedrība īsā laikā ir kļuvusi par vienu no aktīvākajām Rīgā. Tajā apvienojušies visu vecuma grupu pārstāvji un nebūt ne divdesmitgadnieki. To pat esot mazākums. Pirms Lieldienām biedrība rīkoja iedzīvotāju forumu, kurā trīs stundu laikā noskaidroja, kādus apkaimes uzlabošanas projektus varētu pieteikt konkursam. Āgenskalna apkaimes biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Kārkliņš ir pārliecināts, ka iedzīvotāju forumu bija vērts rīkot, jo tas ļāva noskaidrot ļoti daudz vietu vai problēmpunktu, kuros iedzīvotāji vēlētos uzlabojumus. «Tas ir ļoti pareizi, ka pašvaldība ļauj cilvēkiem izvēlēties. Iedzīvotāji labāk zina, kas viņiem vajadzīgs. Lielāka piekrišana šobrīd ir visiem zināmajām vietām, un tās arī ieguva vislielāko foruma dalībnieku atsaucību: Āgenskalna laukums - satikšanās vieta pie Āgenskalna galvenā simbola, Uzvaras parka funkciju papildināšana, Melnsila un Kristapa ielas krustojums un Jaunatnes dārzs kļūst foršāks. Tomēr ieguvām daudz informācijas un ideju nākotnei arī par citām apkaimes vietām. Pārdaugavas svētku laikā maijā centīsimies uzrunāt plašāku auditoriju, aicināsim izteikt viedokli,» stāsta R. Kārkliņš. Viņš dalās pieredzē: pirmkārt, biedrība var panākt vairāk, otrkārt, var izmantot biedru resursus - zināšanas, pieredzi, arī Āgenskalna apkaimes biedrībā darbojas dažādu profesiju pārstāvji, treškārt, aktīvākie apkaimes iedzīvotāji sadarbojas, noskaidro problemātiskās vietas savā apkaimē, iesaista citus, ceturtkārt, biedrība kalpo kā filtrs, lai noskaidrotu lielākās iedzīvotāju daļas vajadzības. Viņš novērojis, ka mazās apkaimju biedrības strādā aktīvāk.

PAR APKAIMJU KONKURSU

*Konkursa rezultātā tiks realizētas tikai apkaimju iedzīvotāju iesniegtās ieceres.

*Izsludinātā konkursa nolikums paredz, ka viena apkaimju attīstības projekta realizācijai var piešķirt finansējumu līdz 100 000 eiro. Kopumā pašvaldība šiem mērķiem 2019. gada budžetā ir paredzējusi finansējumu pusmiljona eiro apmērā.

*Finansējums tiek piešķirts, ja iesniegtais projekts atbilst šādiem kritērijiem: projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa; projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

*Pieteikties konkursam var gan nevalstiskās organizācijas, gan biedrības, gan arī nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

*Konkursam iesniegtos projektus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kuru vada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs. Komisijas sastāvā ir iekļauta biedrības Rīgas Apkaimju alianse valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja un valdes locekļi Māris Jansons, Kaspars Spunde un Igors Roms. Konkursā iesniegtos projektus vērtēs arī atbildīgie darbinieki no Rīgas domes Finanšu departamenta, Pilsētas attīstības departamenta un Austrumu, Pārdaugavas un Ziemeļu izpilddirekcijas.

*Konkursam sagatavotos projektu pieteikumus līdz 2019. gada 1. jūnijam, pulksten 9, klātienē varēs iesniegt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9) vai arī iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: konkurss.apkaimes@riga.lv.

Avots: Rīgas dome