Datu aizsardzība RS: Vīram neteiks, kur sieva braukusi
 
©F64

SIA Rīgas satiksme (RS) ik mēnesi apstrādā aptuveni 12 miljonus klientu datu. Tie ir dažādi – videonovērošanas ieraksts, konta numurs bankā, informācija par sabiedriskā transporta līgumsodiem un parādu piedziņu, pasažiera braukšanas virzienu, maršruta numuru, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru (ja izmanto stāvvietu), dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, arī klienta veselību (ja cietis avārijā, kurā iesaistīts RS transportlīdzeklis). Ir pasažieri un citi RS klienti, kuri joprojām uztraucas par to, vai viņu datus nevar izmantot citiem mērķiem un vai iesniedzamo datu apjoms ir samērīgs.

Iepriekš uzskaitītie nebūt nav visi dati, un tik visaptveroša informācija par katru RS klientu nav nepieciešama un arī netiek iegūta - piemēram, ja nav automašīnas, ja nav sodīts par braukšanu bez biļetes, ja ir laikus nomaksāti sodi u.tml. Eiropas Savienības dalībvalstīm obligātā Vispārējā datu aizsardzības regula būtiskus jaunumus RS datu aizsardzībā nav ieviesusi, arī līdz tās prasību ieviešanai katra pasažiera maršruts netika izsekots, tāpat kā netika un netiek sniegta informācija par to, kur braukusi sieva vai vīrs. Ja nu kāds vai kāda iedomātos to noskaidrot. Pat tad, ja pasažieris pa telefonu vēlas precizēt, kur viņš braucis, informāciju nesniedz. Pēdējās trīs braucienu reģistrācijas var pārbaudīt ar kontroliera rokas termināli sabiedriskajā transportā, bet pēc plašākas informācijas pasažierim jāierodas personīgi klientu apkalpošanas centros.

RS darbinieki visus 12 miljonus pasažieru mēnesī neanalizē pēc vārda un uzvārda, sistēmā ir redzams kartes numurs un kopējais reģistrēto braucienu skaits.

«Datus neapstrādājam tāpat vien. Pamatojoties uz likumu, ir jāveic pasažieru uzskaite, tajā skaitā arī par atvieglojumiem,» saka RS Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane. Ievērojot datu aizsardzības prasības un klientu vēlmi pēc privātuma, RS pat neatgādina klientiem, ka tuvojas Rīdzinieka kartes vai personalizētā e-talona derīguma termiņa beigas (ja vien e-talona lietotājs nav piekritis saņemt atgādinājumu). Arī e-talonu, kas satur personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, fotogrāfiju), pa pastu nesūta, karte jāsaņem personīgi. Daudziem tāda kārtība var nešķist ērta, bet tikai pati persona var uzzināt, saņemt, noskaidrot datus par sevi.

RS klientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi, izteikt par to iebildumus, pieprasīt labošanu (tajā skaitā dzēšanu), kā arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt «tikt aizmirstam». Teiksim, personalizētais e-talons netiek izmantots, un tā lietotājs lūdz «tikt aizmirsts». Tam var būt arī sekas - braukšanas atvieglojumi netiks piemēroti, jo persona nebūs devusi piekrišanu šo informāciju iegūt.

Tiem, kas vēlas sabiedriskajā transportā braukt anonīmi, tajā nav jākāpj vispār, jo tiek veikta videonovērošana, vai arī jāizvēlas nepersonalizētais e-talons. Tiklīdz dati ir nolasāmi, jārēķinās, ka tie var nonākt policijas rīcībā. Ne vairāk, ne mazāk kā citos gadījumos, kad informāciju par cilvēku prasa iestādes, kurām ir tiesības tos saņemt.