Daudzbērnu ģimenes var palaist garām atvieglojumus

 
©F64

Rīgas daudzbērnu ģimenēm pienākas dažādi atvieglojumi – sabiedriskajā transportā, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, arī apmaksāta ēdināšana, interešu izglītība u.c.

Pašvaldībā brīdina: ja vecāki atcels piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Daudzbērnu ģimeņu reģistrā, tad dati tajā vairs netiks apstrādāti. Savukārt uzņēmums Rīgas satiksme (RS) aicina arī tās ģimenes, kas jau izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, jaunajā Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrēties līdz 31. oktobrim, lai atlaides varētu izmantot arī turpmāk. Ja reģistrācija netiks veikta, atlaidi izmantot nevarēs.

Lai iegūtu atlaidi braukšanai sabiedriskajā transportā, pēc reģistrēšanās Rīgas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistrā daudzbērnu ģimenes vecākam jāvēršas kādā no RS klientu apkalpošanas centriem, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas sabiedriskajā transportā 100 procentu apmērā no mēneša abonementa biļetes tiek piešķirti abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni. Savukārt abiem daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru aprūpē ir trīs līdz pieci bērni, tiek piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi 25 eiro apmērā no mēneša biļetes cenas visām mēneša dienām vienā maršrutā un 34 eiro apmērā no mēneša biļetes cenas visām mēneša dienām.

Rīgas pašvaldība ir izveidojusi Daudzbērnu ģimeņu reģistru, kurā aicina reģistrēties galvaspilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās daudzbērnu ģimenes. Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā: www.eriga.lv, sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Daudzbērnu ģimeņu reģistrs. Reģistrā var tikt reģistrētas ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, ja ģimene deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīgas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm, veicinot pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību.

***

KUR ZVANĪT

Informāciju par iespējām reģistrēties Daudzbērnu ģimeņu reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.