Melnā stārķa aizsardzībai Preiļu novadā veidos mikroliegumu

 
©Pixabay

Melnā stārķa aizsardzībai divos Preiļu novada pagastos plānots izveidot mikroliegumu, uzzināja novada pašvaldībā.

Priekšlikums īpaši aizsargājamas putnu sugas, melnā stārķa, ligzdošanas vietas aizsardzībai veidot mikroliegumu Aizkalnes un Pelēču pagastos saņemts no Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības. Mikroliegumu ierosināts veidot sešos nekustamajos īpašumos ar kopējo platību desmit hektāri, bet buferzonu - 19 nekustamajos īpašumos 33 hektāru platībā.

Dome nav iebildusi mikrolieguma veidošanai, ja tam neiebildīs nekustamo īpašumu saimnieki.