Saules skola aktualizē profesiju apguvi
 
APĢĒRBU dizaina klases meitenes deju skolotāja Leonīda Tihonova vadībā apgūst defilē mākslu ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

2017. gads Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolai Saules skola ir īpašs, jo paiet ne tikai 100 gadi kopš tās pirmsākumiem un ceturtdaļgadsimts kopš tās atjaunošanas, bet iegūts arī Profesionālās izglītības kompetences centra statuss un uzsākts vērienīgs skolas infrastruktūras projekts.

Drosmīgs pašvaldības lēmums paver ceļu mākslai

Saules skola ir viena no divām pašvaldības dibinātām un uzturētām mākslas vidusskolām Latvijā un vienīgā pašvaldības mācību iestāde, kam piešķirts kompetenču centra statuss. Skolas direktore Inguna Kokina atzīmē, ka 1992. gadā pieņemtais pašvaldības lēmums pieticīga finansējuma apstākļos, kad valda neziņa par nākotni, atjaunot Saules skolu un izvietot to vēsturiskajā ēkā bija ļoti drosmīgs un tālredzīgs solis, kas tagad dod reālu atdevi un ir nozīmīgs ieguvums visai pilsētai. Tā ir iespēja bērniem un jauniešiem ne tikai apgūt profesionālās ievirzes programmas bērnu mākslas skolas ietvaros, bet, turpinot izglītošanos vidusskolas posmā, iegūt arī profesionālu diplomu, kas paver ceļu uz augstākajam mācību iestādēm vizuālajā mākslā un dizainā, kā arī palīdz uzsākt karjeru dizaina nozarē, piemēram, reklāmā, datordizainā, poligrāfijā, tērpu modelēšanā un citās jomās. Direktora vietniece mācību darbā Jolanta Kudiņa piebilst, ka Saules skolas aktivitātes ir cieši saistītas ar pilsētvidi - nepamanīti nepaliek nedz Lieldienu rotājumi, nedz Ziemassvētku laika noformējums pilsētas ielās.

SKAISTA NĀKOTNE. Šobrīd Saules skolā vidusskolas līmenī mācās 125 jaunieši, bet bērnu mākslas skolā - ap 300 audzēkņu. Līdz ar jauna korpusa būvniecību un blakus esošās ēkas rekonstrukciju skolai ir pamatotas cerības piesaistīt vēl lielāku skaitu audzēkņu gan no Daugavpils, gan reģiona, spriež Inguna Kokin / Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Kompetenču centra statuss, no vienas puses, uzliek pienākumus, no otras puses, tā ir iespēja pilnveidoties pašai skolai un piesaistīt arvien vairāk audzēkņu. «Strādājot ar reģiona bērnu mākslas skolām metodiskā darba ietvaros, mēs stāstām arī par mūsu vidusskolu, tādējādi aicinot arī reģiona bērnus izvēlēties Saules skolu, kur viņi var saņemt ne tikai labu vispārējo vidējo izglītību, bet arī augstvērtīgu un darba tirgū pieprasītu profesionālo izglītību,» vēsta skolas direktore. Papildinot mācību programmas, vērā tiek ņemti ne tikai mākslas autoritāšu ieteikumi, kas nepārprotami ir vērsti uz mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanu, bet arī reklāmas, arhitektu un citu profesionāļu viedokļi, lai pēc diploma saņemšanas jaunieši būtu gatavi uzsākt karjeru reālā darba vidē. Starp Saules skolas absolventiem ir daudz to, kuri ar labiem sasniegumiem savā nozarē strādā gan Rīgā, gan citviet pasaulē, piemēram, Jūlija Lubgane ir labi novērtēta modelētāja ASV. Tas ir tikai viens no piemēriem, kas raksturo Saules skolas ieguldījumu jauniešu sagatavošanā, paverot ceļu pasaulē.

Jauns korpuss un dienesta viesnīca

Praktiski tuvākajās dienās sāksies projekta īstenošana, kas būtiski mainīs Saules skolas ikdienu un pilsētas kvartālu tai līdzās - jauno mākslinieku izglītošanai tiek nodots vesels pilsētas kvartāls, kas robežojas ar dambi Daugavas krastā, Saules ielu un Muzeja ielu. Rekonstrukcijai pakļauta pussabrukusī ēka blakus pirms dažiem gadiem atjaunotajam skolas namam. Vienotā kompleksā tiks iekļauta arī esošā bērnu mākslas skola un uzbūvēts jauns korpuss. Tādējādi tiks radīti ļoti ērti apstākļi skolas audzēkņiem - vienuviet būs vispārizglītojošo mācību priekšmetu un profesionālo zinību apgūšanas telpas, kā arī dienesta viesnīca, kas izvietosies savstarpēji vienotās ēkās. Skolas direktore ir gandarīta, ka pašvaldība atbalsta skolas attīstību, investējot gan Eiropas Savienības, gan pašvaldības budžeta līdzekļus skolas infrastruktūras uzlabošanā. Tas ir vēl viens apliecinājums, ka Saules skolas centienus novērtē ne tikai tās audzēkņi un viņu vecāki, bet arī pašvaldība saredz tai labas nākotnes perspektīvas, kas pilnveidos pilsētas dzīvi un sekmēs tās izaugsmi.