Konflikts Gulbenes novada domē, pārmet novada domes vadītājam autoritāru vadības stilu

Attēlam ir ilustratīva nozīme © F64

Ar konfliktu Gulbenes novada domē ir beigusies vasarā rīkoto Novadnieku dienu analīze. Atlūgumu ir iesniegusi pašvaldības vecākā konsultante kultūras jomā Edīte Siļķēna, kura šo amatu ir pildījusi astoņus gadus un kuru tautā dēvēja par sabiedrībā augsti vērtēto Novadnieku dienu producenti. Pašvaldība jau ir izsludinājusi pretendentu pieteikšanos uz šo vakanci līdz 25. septembrim.

Siļķēna pārmet novada domes priekšsēdētājam Andrim Vējiņam autoritāru vadības stilu, neprasmi ieklausīties darbiniekos, kas nav pieļaujami pašvaldības darbā, bet, iespējams, der uzņēmējdarbības videi, no kuras nāk A. Vējiņš. E. Siļķēna savā iesniegumā pašvaldības vadītājam ir darījusi zināmu, ka no darba pēc pašas vēlēšanās grib aiziet ar 29. septembri, taču A. Vējiņš viņu atlaidis drīz pēc iesnieguma saņemšanas - 8. septembrī. E. Siļķēna bijušā darba devēja rīcībā saskata savu tiesību aizskārumu un ir iesniegusi prasību Gulbenes rajona tiesā, ko viņa ir apstiprinājusi Neatkarīgajai.

Novada kultūras darbinieku seminārā 13. septembrī A. Vējiņš skaidroja sabiedrībai, ka E. Siļķēnas iesnieguma un papildus rakstiski sniegto paskaidrojumu saturs bija tāds, ka pēc konsultēšanās ar pašvaldības juristiem, domes priekšsēdētājs sapratis - E. Siļķēnai darba attiecības ir neizturamas, un viņa ir steidzami atbrīvojama no tām. Tika arī izskaidrots, ka šīs vasaras Novadnieku dienu sākotnējā tāme Gulbenē ir pārtērēta par 6000 eiro. Par to informēja domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Lienīte Reinsone. Nauda - 68 500 eiro - novadnieku dienu rīkošanai bija rezervēta pašvaldības šā gada budžetā. Tomēr beigās, visu sarēķinot, atklājās, ka ir noticis pārtēriņš. Tur esot gan neparedzētie izdevumi, kuri nebija līdz galam saplānoti. Svētki bija gari, tie ilga četras dienas - uzsvēra L. Reinsone. Daļu no pārtērētās naudas esot spēts attaisnot. Piemēram, izdevumus saistībā ar vides objekta Goda bibliotēka izveidi pilsētā.

Reinsone arī atzina, ka ir ļoti grūti spriest, kāda beigās būtu reālā finanšu situācija, ja Novadnieku dienās uz atsevišķiem pasākumiem ieeja būtu par biļetēm, kā tas sākotnēji tika plānots. A. Vējiņš bija tas, kurš uzskatīja - Novadnieku dienu pasākumus iedzīvotājiem jāļauj apmeklēt par brīvu.

Reinsone pauda, ka, organizējot Novadnieku dienas, visi līdzekļi rūpīgi izplānoti pa pozīcijām, tomēr jau iepriekš sarēķināt visus izdevumus līdz galam nav bijis iespējams, sevišķi saimnieciskos, transporta un tehniska rakstura izdevumus. Tādējādi radies budžeta pārtēriņš, ko nav iespējams segt ar pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Tomēr tā vai citādi iztērētais būs jākompensē no citām pašvaldības budžeta pozīcijām.

Vējiņš arī pārmeta Novadnieku dienu galvenajai organizatorei E. Siļķēnai dažādas pieļautās tehniskās kļūmes - elektriskās strāvas zudumu, mikrofonu čerkstēšanu mitrā laika dēļ, nobīdes svētku programmā. Pēc novada domes priekšsēdētāja domām, par katru kļūdu var aprēķināt zaudējumus un var noteikt atbildību. Piemēram, nekvalitatīvas pasākuma apskaņošanas iespēja bijusi jāparedz jau līgumā un pēc tam attiecīgi jāpiemēro finanšu sankcijas.

Novadnieku dienas, kas ietvēra arī tradicionālos pilsētas un novada svētkus, Gulbenē notika jūlijā. Par galveno akcentu izvērtās konference un nozaru tikšanās 28. jūlijā, kad bija vairāk nekā 200 dalībnieku, bet lieluzvedumu 29. jūlijā apmeklēja vairāk nekā 3500 iedzīvotāju un viesu. Kultūras centra infocentrā reģistrējās 400 svētku apmeklētāji. Pamatā svētku apmeklētāji bija no Gulbenes novada un kaimiņnovadiem, bet bija arī viesi no Ventspils, Tukuma, Rīgas, Liepājas, Anglijas, ASV, Īrijas, Vācijas. Lēmums par nākamo Novadnieku dienu rīkošanu vēl nav pieņemts. Taču zināms, ka nākamie novada svētki notiks 2019. gadā Rankas pagastā.

Svarīgākais