Valsts prezidents pirmo sarunu kārtu ar partijām vērtē pozitīvi

© f64

Noslēdzot pirmo sarunu kārtu ar 11.Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvjiem, Valsts prezidents Andris Bērziņš pauž gandarījumu par politiķu izteiktajiem viedokļiem saistībā ar turpmākās fiskālās politikas mērķu un pamatprincipu nemainību, nodarbinātības un demogrāfijas jautājumu prioritāru risināšanu.

Sarunās ar Valsts prezidentu visi politiskie spēki ir apliecinājuši gatavību atbilstoši noslēgtajām saistībām vēl šajā gadā pabeigt starptautiskā aizdevuma programmu un turpmākajā darbībā nodrošināt Latvijas virzību uz bezdeficīta budžetu, sasniedzot Māstrihtas kritērijus un realizējot stingru fiskālo disciplīnu nākotnē.

Visās notikušajās sarunās Valsts prezidents ir uzsvēris savu iepriekš izvirzīto principu nemainību gan attiecībā uz koalīcijas veidošanu, gan valdības vadītāja un ministru izvēli. Prezidents uzskata, ka nākamās koalīcijas skaitliski vēlamajam modelim būtu jābūt tādam, kas nodrošinātu kvalificētu balsu vairākumu un dotu iespēju deputātu vairākumam pārliecinoši balsot par visām koalīcijas atbalstītajām iniciatīvām, kā arī par Satversmes grozījumiem, kas iepriekš būtu akceptēti Konstitucionālo tiesību komisijā. Uzsākot sarunas ar katru no politiskajiem spēkiem Valsts prezidents uzsvēra: „Koalīcijai ir jābūt pēc iespējas plašākai, stabilai un tādai, kura spēj izveidot valdību triju gadu darbam.”

Runājot par kritērijiem nākamajam valdības vadītājam, A.Bērziņš ir uzsvēris profesionalitāti un iepriekšēju pieredzi kolektīva vadībā, pirmo kritēriju attiecinot arī uz pārējiem ministru kandidātiem. Vienlaikus Valsts prezidents sarunās apliecināja, ka par ikvienu no izvirzītajiem valdības kandidātiem lūgs atzinumus no tiesībsargājošajām un drošības iestādēm, lai gūtu pārliecību par to, ka nepastāv objektīvi juridiski šķēršļi, kuri kādai no nominētajām personām var neļaut pilnvērtīgi pildīt amata pienākumus.

Saskaņā ar Valsts prezidenta uzstādījumu politiskajiem spēkiem, kuri iekļuvuši Saeimā ir jāspēj pašiem panākt vienošanos par darbotiesspējīgu koalīcijas modeli, kas var nobalsot par Ministru kabineta sastāvu. Kā nozīmīgus jautājumus Valsts prezidents minēja Saeimas Prezidija un Saeimas komisiju nekavējošu izveidošanu un apstiprināšanu, kas ir absolūti nepieciešams jaunās Saeimas pilnvērtīgam darbam. Kvalitatīvs valdības darbs nav iedomājams bez atbildīga darba Saeimā un tās komisijās.

Valsts prezidents sagaida, ka 11.Saeimā iekļuvušās partijas un to apvienības vienosies par koalīcijas modeli un sadarbības pamatprincipiem līdz nākamās nedēļas beigām. Ja vienošanās netiks panākta, Valsts prezidents ir gatavs turpmākai rīcībai.

Latvijā

Mēs nebijām tikušies gadiem. Jānis pēc aktīvās politikas posma dzīvoja diezgan savrupi, dienas dalot ar meitu Madaru un sievu Baibu. Kad uzzināju traģisko vēsti par Jāņa bojāeju, sirdī iedzēla senas atmiņas kā dadža pogaļas, un es nodomāju: kādam ir jābūt izmisumam, lai izvēlētos nāvi, nevis iespējamu izeju no šķietamas bezizejas?... Jānis, kuru ieraudzīju atvadu brīdī, atbildi nesniedza. Jānis Straume, savulaik kaismīgs un principiāls politiķis, vienlaikus – mazliet sentimentāls, sevī vērsts vienpatis ar latvieša dvēseli.

Svarīgākais