Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Latvijā \ Politika

Ministri sanāks uz pirmo Stratēģiskās vadības komitejas sēdi; ko viņi grasās pārrunāt?

© f64.lv, Vladislavs Proškins

Ministru kabinetā (MK) šodien notiks pirmā Stratēģiskās vadības komitejas sēde, kurā plānots pārrunāt vispārējos sadarbības principus un administratīvā sloga mazināšanu, informē Ministru prezidentes preses sekretārs Aleksis Zoldners (JV).

Sēde tiks pārrunāta jautājumu izskatīšanas kārtība un mērķi, bet sēdes galvenais jautājumus būs par priekšlikumiem administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā, tostarp vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanā, zemes ierīcībā, būvniecībā, kadastrālajā uzmērīšanā, ietekmes uz vidi novērtējumā un atmežošanā.

Iepriekš Ministru prezidente bija rakstiski aicinājusi ministrijas apkopot savus priekšlikumus.

Kā ziņots, lai koordinētu un pārraudzītu Siliņas vadītās valdības deklarācijas izpildi un mērķu sasniegšanu, kā arī noteiktu politikas virzienus citām MK tematiskajām komitejām, izveidota MK Stratēģiskās vadības tematiskā komiteja.

Komiteju vadīs Siliņa, un tās locekļi būs visi 14 nozaru ministri. Stratēģiskās vadības komitejas izveidi paredz Ministru prezidentes rīkojums, kas izdots 9.novembrī.

Komitejas uzdevums būs risināt dažādus starpnozaru jautājumus, piemēram, nozaru ministriju priekšlikumi birokrātijas mazināšanai, skaidru rezultatīvo rādītāju noteikšana MK rīcības plānā, komercbanku kreditēšanas veicināšana, lielo investīciju projektu virzība, visaptveroša demogrāfijas politika un citi.