Jūrmalā sodīs par ubagošanu, skrituļslidošanu un velobraukšanu

© F64

Jūrmalas pilsētas domē šodien apstiprināti jauni Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi, kuros ietverta atbildība par biežāk novērotajiem pārkāpumiem, kas traucē sabiedrisko kārtību un nav noteikti citos ārējos normatīvajos aktos.

Tostarp paredzēta atbildība par agresīvu pārvietošanos ar mopēdu, divriteni vai skrituļslidām pa gājējiem paredzētiem ceļiem, par transportlīdzekļu iebraukšanu zaļajā zonā, par trokšņošanu, kas traucē apkārtējo personu mieru vai organizāciju darbību, par ubagošanu publiskā vietā, par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu un citām darbībām.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt Jūrmalas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, kā arī sabiedriskās kārtības ievērošanu.

Jaunajos noteikumos ir izvirzītas prasības namīpašniekiem, liekot tiem rūpēties par savu īpašumu uzturēšanu un sakopšanu, piemēram, noteikts, ka vasarā zālājs ap namīpašumu nedrīkst būt garāks par 10 centimetriem, bet ziemā ir jārūpējas par līdzās esošo ietvju un savu namu jumtu tīrīšanu. Savukārt namīpašumi, kuri netiek apdzīvoti, īpašniekam ir jāslēdz, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajos.

Īpaša vērība pievērsta trokšņošanas novēršanai pilsētā, kas ir aktuāli vasaras sezonā. Ja vien trokšņošana nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību, Pašvaldības policija varēs sodīt, piemēram, trokšņojošos kaimiņus un kafejnīcu īpašniekus, kas arī dienas laikā atskaņo skaļu mūziku.

"Jūrmala ir kūrortpilsēta, un mums visiem - gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem - gribas atrasties sakārtotā, drošā vidē, baudīt klusumu un jūras šalkas," norāda par noteikumu izstrādi atbildīgā amatpersona Pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Kivkucāns.

Tāpat noteikumi paredz atbildību par atrašanos ar dzīvnieku neatļautās vietās - ezeru, upju un jūras līča pludmales teritorijās - un sodu par atrašanos uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības periodā.

Pašvaldības policija norāda, ka situācija no Jūrmalas drošības un sabiedriskās kārtības viedokļa ar katru gadu ievērojami uzlabojas. Pērn Jūrmalā noformēti 706 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākais protokolu skaits reģistrēts 2006.gadā, kad tādu bija 2053. Tomēr vairāk izrakstītas soda kvītis par nelieliem pārkāpumiem - 2013.gadā 4255 gadījumos.

Jaunie noteikumi par pārkāpumu izdarīšanu paredz brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 350 eiro, savukārt juridiskām personām - līdz 1400 eiro.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Noteikumi būs saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

Svarīgākais