Tiesa turpina Ivankinam spiest aizstāvēt Lembergu

 
©Dmitrijs Suļžics/F64 Photo Agency

Lai arī Aivara Lemberga izvēlēts advokāts Māris Grudulis tiesai iesniedza orderi par tiesībām pilnībā pārstāvēt klienta intereses tiesā un teikt debašu runu pilnā apjomā, tiesa lēma paturēt arī A. Lembergam iepriekš piespiedu kārtā piestiprināto valsts apmaksāto advokātu Genādiju Ivankinu.

Šā gada 3. februāra tiesas sēdē M. Grudulis tiesai iesniedza orderi ar tiesībām krimināllietā pilnībā pārstāvēt A. Lembergu. Savukārt G. Ivankins lūdza tiesu atbrīvot viņu no A. Lemberga aizstāvēšanas. Lūgumu viņš pamatoja ar to, ka tiesā ieradies paša A. Lemberga izvēlēts un pilnvarots advokāts, kurš sagatavojies daudz labāk par viņu un kuram A. Lembergs uzticas. Kā norādīja G. Ivankins, nav jēgas tērēt valsts līdzekļus, apmaksājot viņa atrašanos tiesas zālē.

Tiesa sāka iztaujāt M. Gruduli par viņa gatavību debatēm. Advokāts tiesai nesniedza skaidru atbildi, vai lūgs laiku debatēm gatavoties, kas tiesai izraisīja neapmierinātību. Solot raiti runāt debatēs, M. Grudulis lūdza saglabāt tiesas sēžu režīmu, kāds tika piešķirts G. Ivankinam, proti, tiesas sēdes, pēc G. Ivankina lūguma, ilgst nevis četras dienas nedēļā no 10.00 līdz 16.00, bet gan no 10.00 līdz pusdienas laikam.

Tiesa turpināja aptaujāt pārējo procesa dalībnieka viedokļus par to, vai ļaut M. Grudulim debatēt un atbrīvot G. Ivankinu no A. Lemberga aizstāvības.

Tiesas sastāva priekšsēdētāja Irīna Jansone: - Aivars Lembergs! Jūsu viedoklis par jūsu turpmāko aizstāvi. Tātad jums ir noslēgta vienošanās ar Māri Gruduli par visu aizstāvību. Jūs arī uzturat aizstāvja lūgumu?

A. Lembergs: - Jā! Godātā tiesa! Man ir noslēgta vienošanās par turpmāku manu interešu pārstāvību un manis aizstāvēšanu šajā krimināllietā pilnā apjomā par tiem pantiem, par tām apsūdzībām, par kurām vēl nav notikušas tiesu debates. Atšķirībā no Ivankina Gruduļa kungs nepārskatīs manu aizstāvju iepriekš teiktās aizstāvības runas. Tās ir trīsdesmit tiesu dienas. Ja sāktu pārskatīt trīsdesmit tiesu dienas, tad tiesas process ārkārtīgi ievilktos. Bet Gruduļa kungs to nedarīs. Pozīcija attiecībā uz aizstāvības pozīciju nav mainījusies. Protams, iepazīšanās apjoms ir ļoti liels. Ivankina kungs, cik es saprotu, nav pat ne tuvumā bijis, piemēram, 219. pantam ar milzu apjomu, noziedzīgā ceļā iegūtu naudas atmazgāšanu, kas varbūt nav tik liels, bet tomēr. Gruduļa kungs, pēc manām domām, ir nesalīdzināmi gatavāks ar saskaņotu pozīciju, nekā tā ir Ivankina kungam. Viņš godprātīgi strādās. Es arī izvēlējos advokātu, kurš ir arī nosacīti jaunāks, lai nav tuvu pie pensijas gadiem, kad veselība nav tik spēcīga. Viņš arī nav galīgi puika, bet ir tēva vecumā, līdz ar to es ceru, ka viņam veselība būs laba. Mūsu sadarbība ir saprotama. To varu apliecināt tiesai, un to viņš arī pats teica - mēs darīsim visu, lai tiesas process noritētu raiti. Esmu pārliecināts, ka šogad noteikti vajadzētu pabeigt tiesu debates.

Turpinājumā savus atbalstošos viedokļus par tiesībām ļaut runāt A. Lemberga izvēlētam advokātam pauda pārējie procesa dalībnieki. Vienīgi prokurors Juris Juriss, kā ierasts, A. Lembergu un viņa aizstāvjus vainoja procesa vilcināšanā. Prokurors pat atsaucās uz Bangaloras principiem, aicinot tiesu ievērot līdzšinējo tiesas sēžu darba kārtību, ar to, visticamāk, domājot tiesas sēdes pilnas darba dienas četras reizes nedēļā, kur debašu runu turpina iepriekš tiesas noteiktais valsts apmaksātais advokāts G. Ivankins.

Prokurora rūpes par to, lai G. Ivankins turpinātu debašu runu, ir saprotamas. G. Ivankinam tā arī netika dots viņa pieprasītais laiks iepazīties ar krimināllietas materiāliem, ko reāli viens advokāts nemaz nespēj veikt īsā laikā. Līdz ar to viņš debašu runu notur, kā viņš pats to sauc, «ekspromtā».

Pēc prokurora runas tiesa devās apspriesties, lai pieņemtu lēmumu.

I. Jansone: - Tiesa nemainīs savu nostāju attiecībā uz aizstāvja izvēli un noteikšanu lietā. Apsūdzētajam Aivaram Lembergam tika piešķirts valsts nodrošināts aizstāvis brīdī, kad nebija neviena vienošanās noslēgta, un tas fakts, ka apsūdzētais ir noslēdzis vienošanos jau pēc kāda laika, kad valsts nodrošinātais aizstāvis jau turpina piedalīties debatēs, nav pamats uzskatīt, ka notiek aizstāvja aizstāšana, un nav pamats piemērot Kriminālprocesa normas, kas ir regulētas 468. pantā, kas pieļauj laiku dot iepazīties citam aizstāvim, kas iestājas lietā, ar lietas materiāliem. Līdz ar ko, arī ņemot vērā iepriekš Aivara Lemberga slēgtās vienošanās ar aizstāvjiem un kādā veidā viņš bija lauzis šīs vienošanās ar aizstāvjiem*, tiesai nav nekāda pamata šobrīd uzskatīt, ka ar aizstāvi Māri Gruduli noslēgtā vienošanās būs galīga, līdz mēs izskatām lietu līdz nolēmuma pieņemšanai. Pie šiem apstākļiem tiesai nav pamata uzskatīt, ka viņam nav nodrošināta aizstāvība. Aizstāvis, ar kuru jūs esat noslēdzis vienošanos, var palikt lietā, var gatavoties arī debatēm, un jums tiks dota iespēja arī uzstāties debatēs, bet mēs klausīsimies aizstāvi debatēs, kurš jau ir uzsācis jūsu aizstāvību, un nav pilnīgi nekāda pamata teikt šim aizstāvim, ka viņš var nepiedalīties lietā. Ir skaidrs lēmums? Viss! Vairāk mēs pie šī jautājuma neatgriežamies.

G. Ivankins: - Labi! Es sapratu! Tiesa tiešām ir tiesīga interpretēt arī likuma normas savādāk nekā citi juristi. Es negribu par to spriest, bet...

I. Jansone: - Mēs nedebatējam vairāk par šo.

G. Ivankins: - Jā! Bet tiesa nevar iejaukties aizstāvju pozīcijā attiecībā uz to, kurš runās, kurš nerunās, kurš kurā brīdī uzstāsies ar savu debašu runu. Sakarā ar to mēs, kolēģi, savā starpā vienojāmies, ka viņš šodien uzsāks savu runu. Man ir ļoti liela interese. Es zinu, ka runa ir sagatavota labāk, nekā manis sagatavotais teksts, kuru es nosaukšu par ekspromtu, kuru es turpināšu arī tālāk, ja mans kolēģis nevarēs raitāk piedalīties prāvā. Tad es piedalīšos, klausoties savu kolēģu runu, un pa to laiku arī man būs drusku skaidrāks, ko teikt pozīcijā, ko izvēlējies advokāts Grudulis. Viņš teiks runu par manu aizstāvamo. Tas man ļoti labi noderēs manas pozīcijas īstenošanā, un tad, domāju, process kļūs raitāks. Lai arī mans klients to dzird - man šodien būtu fiziski grūti runāt, jo es divas dienas slimoju. Šodien man Dievs palīdz atlabt. Paldies!

I. Jansone: - Skaidrs. Jūsu pozīcija ir skaidra.

A. Lembergs: - Godātā tiesa! Man ir jautājums.

I. Jansone: - Jautājumus mēs tagad neizskatīsim. Ņemot vērā aizstāvja Ivankina norādīto, aizstāvji ir vienojušies par šo turpmāko aizstāvības pozīciju, kurš kurā brīdī varētu runāt. Tiesai nav iebildumu par to, ka šodien varētu runāt arī aizstāvis Grudulis. Ja jūs tiešām tā esat vienojušies. Jūsu klients tam piekritis. Klients ir piekritis? Aivar Lemberg, tā ir?

A. Lembergs: - Ar mani Ivankina kungs nav runājis. Es nezinu viņa gatavību. Es zinu, ka viņš nav iepazinies ar piecdesmit sējumiem. Es zinu, ka viņš nav iepazinies ar...

I. Jansone: - Es jums citu jautājumu vispār uzdevu! Sapratāt, kādu jautājumu es jums uzstādīju?

A. Lembergs: - Nesapratu! Vēl vienu reizi, lūdzu!

I. Jansone: - Es uzstādīju jautājumu! Aizstāvji norādīja, ka viņi ir vienojušies par aizstāvības nodrošināšanas pozīciju, ka Māris Grudulis šodien varētu runāt, uzstāties debašu runā. Jūs piekrītat?

A. Lembergs: - Ja jau Māris Grudulis ir iesniedzis orderi, viņš to ar mani ir saskaņojis un viņš ir mans vienīgais aizstāvis, kas šajā krimināllietā ir šobrīd tiesas zālē. Man nav divu aizstāvju. Es 88. panta kārtībā atteicos no aizstāja Ivankina. Jūs nedevāt man iespēju parakstīties protokolā, kā to nosaka Kriminālprocesa likums. Bet Dievs ar visu parakstu. Man, Aivaram Lembergam, tiesas zālē ir viens aizstāvis, un Ivankins ir varbūt tiesas aizstāvis, varbūt prokuroru. Viņš nav mans aizstāvis! Es neesmu viņa klients!

I. Jansone: - Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Labi! Māris Grudulis var runāt!

No šā brīža turpmākās divas tiesas sēdes M. Grudulim patiešām ļāva teikt debašu runu, viņu nepārtraucot un nevainojot procesa novilcināšanā.

Tomēr jau trešajā tiesas sēdē (t.i., vakar pēcpusdienā) atklājās, uz ko patiesībā tiek virzīta šī acīmredzami absurdā situācija - kāpēc apsūdzētajam tiek uzspiests valsts apmaksāts advokāts, kurš ar lietu nav iepazinies, faktiski pasmejoties arī par Satversmē garantētajām tiesībām uz advokāta palīdzību.

Proti, tiesa M. Gruduli pārtrauca, aizliedzot turpināt debašu runu; nepieņēma arī viņa pieteikto kārtējo noraidījumu tiesas sastāvam.

Tagad jāgaida, kas notiks nākamajā tiesas sēdē - tā nozīmēta uz pirmdienu. Vai tiesa liks debatēt tiesu debatēm nesagatavotajam G. Ivankinam vai arī tiesvedībā būs kādi citi pavērsieni?

* Tiesas procesā nav izskanējusi nekāda informācija, kādā veidā A. Lembergs «bija lauzis šīs vienošanās ar aizstāvjiem». Pagājušā gada jūnijā veselības stāvokļa dēļ no A. Lemberga aizstāvības pats atteicās viņa pamatadvokāts Raimonds Krastiņš. Savukārt ar pārējiem advokātiem A. Lembergam bija noslēgta vienošanās par aizstāvību atsevišķās sadaļās, un viņi savu darbu ir padarījuši, tostarp arī pabeiguši savas runas debatēs.