Preiļu novadā labākajiem skolēniem piešķirs 50 eiro lielas stipendijas

© Ģirts Ozoliņš/MN

Preiļu novada pašvaldība iecerējusi piesaistīt skolēnus novada vidusskolām, labākajiem piešķirot līdz 50 eiro stipendijas, liecina novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi "Par Preiļu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu vispārizglītojošo vidusskolu audzēkņiem".

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir sekmēt izglītojamo motivāciju paaugstināt mācību sasniegumus, motivēt izglītojamos iegūt vidējo izglītību.

Stipendijas apmērs vienam izglītojamajam mēnesī, pēc normatīvajos aktos noteiktās nodokļu nomaksas, ir 35 eiro, ja vidējais vērtējums mācību priekšmetos iepriekšējā semestrī nav bijis zemāks par septiņām ballēm un vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par sešām ballēm. Taču stipendija būs 50 eiro mēnesī, ja vidējais vērtējums nav bijis zemāks par astoņām ballēm, bet vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par sešām ballēm.

Izglītojamo, kuri sāk mācības izglītības iestādes 10.klasē, stipendiju piešķiršanas izvērtēšanai pirmajā semestrī tiek ņemti vērā izglītojamā vispārējās pamatizglītības centralizēto eksāmenu rezultāti, kuros ir iegūti vidēji vismaz 30%, kā arī vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par sešām ballēm.

Stipendiju ir tiesīgs saņemt izglītības iestāžu 10.-12. klašu izglītojamais, kurš iegūst izglītību pašvaldības dibinātās izglītības iestādē, nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, nav administratīvi sodīts un nav neattaisnoti kavējis mācību stundas.

Pašvaldībā skaidro, ka saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir motivēt novada izglītojamos mācīties un ieinteresēt citu novadu labākos izglītojamos mācībām Preiļu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādēs, motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Līdz šim pašvaldība motivējusi skolu audzēkņus, piešķirot balvas par mācību sasniegumiem mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, stipendiju vidusskolēniem novadā nav bijis.

Novada teritorijā darbojas četras vidusskolas, divas no tām ir reorganizācijas procesā un 2026./2027.mācību gadā kļūs par pamatskolām. Jauno stipendiju plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu eiro 10 000 eiro 2024./2025.mācību gadā, aptuveni 20 000 eiro turpmākajā gadā.

Svarīgākais