Mainīsies centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikāta izsniegšanas kārtība

© f64.lv, Toms Zariņš

Valdība otrdien apstiprināja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas nosaka, kādus dokumentus izsniedz, ja pazaudēts centralizēto eksāmenu sertifikāts vai nepieciešama informācija par sertifikātiem papīra formātā.

Līdz 2023.gada 1.janvārim centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikātu izsniedz Valsts izglītības satura centrs (VISC), Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) veicot ierakstu par sertifikāta dublikāta izsniegšanu. Pēc tam sertifikātu dublikātus vairs neizsniedza, jo no 2023.gada sertifikātus izsniedz elektroniskā dokumenta veidā. Tomēr pirms 2023.gada izsniegtos sertifikātus mēdz nozaudēt, nozagt, iznīcināt vai neatjaunojami bojāt vai arī ārvalstīs papīra formātā nepieciešams uzrādīt sertifikātus, kas izsniegti pēc 2023.gada 1.janvāra elektroniskajā formā.

Eksāmenu rezultātus, kas iegūti pirms 2023.gada, izsniegs elektroniska dokumenta veidā, sagatavojot izrakstu par konkrēta eksāmena nokārtošanu. Ja persona nokārtojusi vairākus eksāmenus, tiks izsniegti vairāki izraksti. Izrakstā tiks norādīta informācija par eksāmena nokārtošanu un iegūto rezultātu, kas var mainīties atšķirībā no eksāmena kārtošanas brīdī spēkā esošās vērtēšanas sistēmas.

Izraksta sagatavošana būs bez maksas. Lai saņemtu izrakstu papīra formā, tas būs maksas pakalpojums saskaņā ar VISC maksas pakalpojumu cenrādi. To līdz septembrim vēl plānots apstiprināt valdībā. Izrakstus VISC izsniegs, sākot ar 2025.gada 1.septembri. Līdz tam VISC turpinās izsniegt sertifikāta dublikātu papīra formā.

Centralizēto eksāmenu sertifikātu paraugus papildinās ar informatīvu tekstu par kārtību, kādā var apstrīdēt vai pārsūdzēt eksāmena rezultātus. MK noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību nosaka, ka eksāmena rezultātus var apstrīdēt mēneša laikā no to publicēšanas vai paziņošanas kārtotājam vai viņa likumiskajam pārstāvim.

Sertifikāti pieejami Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā un attiecīgā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla "latvija.gov.lv" e-pakalpojumā.

Atbilstoši grozījumiem MK noteikumos tiek arī precizēts hologrammas novietojums un papildināti centralizēto eksāmenu sertifikātu paraugi ar atbilstošu informāciju par sertifikāta apstrīdēšanas termiņu un veidu.