Sestdiena, 13.aprīlis

redeem Egils, Egīls, Nauris

arrow_right_alt Latvijā \ Izglītība & Karjera

LIZDA norāda, ka pieaug morālās, ētiskās, fiziskās un seksuālās vardarbības gadījumi izglītības iestādēs

© Dmitrijs Suļžics/MN

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) šobrīd strādā pie pedagogu profesionālo ikdienu reglamentējoša ētikas kodeksa izveides, aģentūra LETA uzzināja arodbiedrībā.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga uzsver, ka arvien aktuālāki kļūst jautājumi saistīti ar profesionālo ētiku un uzvedību, savstarpējo saskarsmi, kā arī attiecībām ar kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem. To apliecina arī "arvien pieaugošie" morālās, ētiskās, fiziskās un seksuālās vardarbības gadījumi izglītības iestādēs.

Ar ētikas kodeksu LIZDA vēlas veicināt pedagogu darba pienākumu "likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu izpildi" un pilnveidot pedagogu darba kultūru. Tas noteiks pedagogu ētikas principus un ētiskas uzvedības standartus, kā arī ar tiem saistītās tiesības, pienākumus un uzdevumus.

"Savstarpējām attiecībām darba vidē un sadarbībā ar citiem jābalstās uz cieņu, patiesumu, godīgumu, atbildību un brīvību," atzīmēja Vanaga, uzsverot, ka pedagogs ir piemērs sabiedrībai kopumā, it īpaši jauniešiem.

Topošajā ētikas kodeksā iekļauti tādi jautājumi kā profesionālās ētikas vērtības un pamatprincipi. Tajā tiek runāts arī par ētiskas uzvedības principiem, koleģialitāti, sadarbību ar vecākiem un bērniem.

Ētikas kodeksā apskatīti arī "mūsdienu reālijām pietuvināti jautājumi". Piemēram, pedagogam, apzinoties savas profesijas pārstāvju atrašanos pastiprinātas sabiedrības uzmanības lokā, darbā un ārpus darba ir jārīkojas tā, lai nekaitētu sev, pedagoga profesijas prestižam, izglītības iestādei, pašvaldībai, valstij un sabiedrībai kopumā.

Topošajā dokumentā tiek runāts arī par vadības ētiku - jautājumiem, ko sekmē vai nepieļauj izglītības iestādes dibinātāja pārstāvji un izglītības iestādes vadība. Ētikas kodeksa projektā ir iekļauts punkts par interešu konflikta situācijām un to risināšanas kārtību.

Pie ētikas kodeksa izveides strādā īpaši izveidota darba grupa, ar tā projektu iepazinusies arī LIZDA padome. Turpmāko divu nedēļu laikā ar sagatavoto dokumentu iepazīsies arī arodbiedrības pirmorganizāciju biedri.

Pēc tam LIZDA apņēmusies ētikas kodeksu virzīt nozares ministrijai, kā arī pieņemšanai Ministru kabinetā. Nacionālā līmeņa dokuments būs attiecināms uz visu pedagogu saimi kopumā un noteiktu kopīgus principus visā nozarē.

Arodbiedrībai zināms, ka jau šobrīd dažās pašvaldībās ir katrai savs ētikas kodekss, kas regulē pašvaldības darbinieku uzvedību. Savi kodeksi esot arī atsevišķām izglītības iestādēm.