Striktāk kontrolēs izglītības iestāžu darbinieku valsts valodas prasmes

© Ģirts Ozoliņš/F64

Tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kuriem Valsts valodas centrs (VVC) būs konstatējis profesionālo pienākumu veikšanai neatbilstošas valsts valodas prasmes, turpmāk pēc sekmīgi nokārtotas valsts valodas prasmes pārbaudes Valsts izglītības informācijas sistēmā automātiski tiks norādīts beigu datums pazīmei par zināšanu neatbilstību, paredz otrdien valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātie grozījumi nosaka, ka pēc nokārtotas valsts valodas prasmes pārbaudes tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, šai pazīmei sistēmā automātiski tiek uzstādīts beigu datums, kas sakrīt ar valsts valodas prasmes pārbaudes lēmuma datumu. Sākotnējo pazīmi par Valsts valodas centra konstatēto pedagoga valsts valodas zināšanu neatbilstību MK noteiktajam valsts valodas prasmes līmenim profesionālo un amata pienākumu veikšanai sistēmā norāda Valsts valodas centrs.

Tādā veidā iespējams atteikties no datu manuālas apstrādes vairākās atsevišķās informācijas sistēmās, kā arī precizēt sistēmā ievadāmās informācijas apjomu saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Izglītības likumā.

Grozījumi nav attiecināmi uz starptautisko skolu pedagogiem, kas starptautiskajā skolā nodrošina starptautiskas izglītības programmas satura īstenošanu, jo saskaņā ar Starptautisko skolu likuma 15.panta pirmo daļu un 16.panta pirmo daļu uz šīm personām neattiecas prasības par valsts valodas prasmi.

2022.gada 29.septembrī tika pieņemti grozījumi Izglītības likumā, nostiprinot pedagogu, tai skaitā izglītības iestāžu vadītāju, pienākumu prast un lietot valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā.

IZM skaidro, ka praksē tomēr ir gadījumi, kad, neraugoties uz atbilstīga dokumenta esamību, pedagogs valsts valodu neprot un līdz ar ko nav spējīgs to lietot augstākajā jeb C līmeņa 1.pakāpē.

Patlaban sistēma, kuras sastāvdaļa ir Pedagogu reģistrs, neparedz funkcionalitāti ar iespēju Valsts valodas centram ievadīt informāciju par pedagogu un izglītības iestādes vadītāju valsts valodas lietošanu mācību procesā atbilstoši Izglītības likuma 30.panta septītajā un 48.panta septītajā daļā noteiktajam.

Ministrijas ieskatā, institūcijām šādu datu apstrāde jāveic jau tagad, tāpēc informācijas ievade sistēmā uzskatāma tikai par formas maiņu jau šobrīd esošam procesam, līdz ar ko tas nepalielina administratīvo slogu.

Jaunās VIIS funkcionalitātes tiks nodrošinātas bez papildu finansējuma.

Svarīgākais