Šonedēļ 9. klases diagnosticējošos darbus kārtos aptuveni 18 000 skolēni

 
©f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā, arī šogad ir mainīta kārtība, kādā 9.klašu skolēni pabeigs pamatskolu, informē Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise, tā vietā skolēni veic diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeigs ar vērtējumu gadā. 9.klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmās, varēja izvēlēties un kārtot eksāmenu latviešu valodā.

Atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem 2020./2021. mācību gadā 9. klases skolēniem obligāti jāveic diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātika.

Kopumā 13634 skolēni pieteikti latviešu valodas latviešu mācībvalodas izglītības programmās diagnosticējošajam darbam, kura rakstu daļa notiks 27.aprīlī, mutvārdu daļa - no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim.

Savukārt latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās rakstu daļa norisināsies 27.aprīlī, mutvārdu daļa - no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim. Šo darbu plāno kārtot 4845 skolēni.

VISC informē, ka diagnosticējošais darbs matemātikā notiks šajā ceturtdienā - 29.aprīlī. Šobrīd matemātikas diagnosticējošajam darbam Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) pieteikti 18488 skolēni.

Pēc izglītības iestādes izvēles bija iespēja organizēt arī citu diagnosticējošo darbu norisi.

13.aprīlī skolēniem bija iespēja veikt izvēles diagnosticējošo darbu kādā no svešvalodām (angļu, vācu, krievu vai franču valodā). Katram svešvalodas diagnosticējošajam darbam bija 5 daļas - lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un mutvārdu daļa. Mutvārdu daļas norise tika uzsākta jau 13.aprīlī, kas turpināsies līdz 29.aprīlim.

15.aprīlī 9.klases skolēniem notika diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē. Uz šo brīdi Valsts izglītības satura centram sniegtā informācija liecina, ka šo diagnosticējošo darbu veikuši 3384 skolēniem.

Šobrīd VPIS esošā informācija liecina, ka diagnosticējošo darbu dabaszinības (20.aprīlī) veikuši 1804 skolēni, savukārt 22.aprīlī bija diagnosticējošais darbs mazākumtautības valodā (krievu/poļu) mazākumtautību izglītības programmās. Šobrīd VPIS sistēmā ievadīta informācija par 204 kārtotājiem krievu valodā un 27 pildījuši diagnosticējošo darbu poļu valodā. Mutvārdu daļas norise šiem diagnosticējošajiem darbiem sākta jau 13.aprīlī un norisināsies līdz 29.aprīlim.

Tie skolēni, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, ir atbrīvoti arī no valsts diagnosticējošajiem darbiem. Tā kā diagnosticējošie darbi paredzēti ar mērķi pārbaudīt skolēnu zināšanas un pamatprasmes, lai pēc tam tās varētu līdz mācību gada beigām pilnveidot, iesakām atbilstoši skolēna spējām tos izpildīt, izmantojot nepieciešamos atbalsta pasākumus.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!