9. klašu skolēni kārtos diagnosticējošo darbu svešvalodā

 
©f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Šodien pēc izglītības iestādes izvēles 9.klašu skolēni kārtos diagnosticējošo darbu svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā), liecina Ministru kabineta noteikumi.

Šajā mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, kā arī, pēc skolas izvēles, varēs kārtot diagnosticējošos darbus svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā, dabaszinībās.

Šogad 9.klases skolēni mācības noslēgs 31.maijā, savukārt mācību gada noslēgums būs 11.jūnijā.

Kā vēstīts, obligātie diagnosticējošie darbi latviešu valodā norisināsies 27.aprīlī, latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās - 27.aprīlī, bet matemātikā - 29.aprīlī.

Savukārt pēc izglītības iestādes izvēles pārbaudījums dabaszinībās (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) norisināsies 20.aprīlī, bet mācībvalodā (krievu, poļu) - 22.aprīlī.

Tāpat 9.klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā, varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19.maijā rakstu un mutvārdu daļu, bet 20.maijā - mutvārdu daļu. Izglītojamie, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot minēto eksāmenu, to varēs darīt 7.jūnijā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot nolūkā turpināt izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9.klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no šodienas līdz 29.aprīlim attālināti.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!