Ilze Ogle: "Grindeks" fokusā ir mūsu darbinieki

 
©F64 Photo Agency

Intervija ar akciju sabiedrības Grindeks Personāla departamenta vadītāju Ilzi Ogli.

- Pirms intervijas teicāt, ka uzņēmums strādā ļoti intensīvi. Kas jāsaprot ar šo jēdzienu?

- Zem šī jēdziena slēpjas ļoti daudzas lietas, tajā skaitā darbinieku piesaistes un tālākizglītības politika. Piemēram, iepriekšējos gados intensīvi strādājām Latvijā, tajā skaitā papildus apmācījām mūsu darbiniekus, bet šogad esam aktualizējuši personāla politiku un apmācību mūsu ārvalstu pārstāvniecībās. Vēlamies vairāk uzmanības veltīt Grindeks ārvalstu pārstāvniecību darbinieku izglītošanai un labklājībai, jo mums ir svarīgi, lai Grindeks vārds visā pasaulē tiktu pārstāvēts vienādi augstā līmenī. Piebildīšu, ka Grindeks pārstāvniecības darbojas 12 valstīs, tajā skaitā Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Armēnijā, Azerbaidžānā un citur. Visās pārstāvniecībās strādā tieši Grindeks darbinieki - tie nav aģenti vai vairumtirgotāji, bet gan tieši Grindeks izvēlēti un sagatavoti mārketinga un pārdošanas speciālisti ar izcilām zināšanām medicīnā un farmācijā. Visiem mūsu darbiniekiem neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi strādā, ir jābūt vienādi labi sagatavotiem un vienādi lojāliem pret uzņēmumu, kuru tie pārstāv. Pārstāvniecībās strādā konkrētās valsts iedzīvotāji, taču Latvijas centrālā biroja pārdošanas grupas speciālisti sistemātiski brauc uz ārvalstīm apmācīt, pārbaudīt un palīdzēt viņiem kļūt par Grindeks uzņēmuma augstajam līmenim atbilstošiem un kopējai komandai piederīgiem darbiniekiem.

- Farmaceits un mārketinga speciālists vienā personā šķiet visai neiespējams salikums. Vai nodrošināt papildu apmācību?

- Jā, pagājušais bija pirmais gads, kad uzsākām ārvalstu pārstāvniecību darbinieku centralizētu apmācību mārketinga un klientu apkalpošanas jautājumos. Izvēlējāmies trenerus, atbilstošas programmas un palīdzējām realizēt dzīvē apmācību kursu, ka arī sekojām jauniegūto prasmju ieviešanai ikdienas darbā. Esam plānojuši turpināt apmācību, jo redzam, ka tā ir devusi labu pievienoto vērtību un darbinieki to augstu novērtē. Akcentējam Grindeks zīmola vērtības un motivējam darbiniekus, lai viņi sajustu piederību uzņēmumam un vienmēr paliktu tam lojāli. Darbinieki redz, ka no viņiem ne tikai prasa labus rezultātus, bet arī to, ka uzņēmums ir gatavs viņos investēt un dod pretim daudz labu lietu. Šobrīd veidojam mācību programmu, kas aptvers visu līmeņu darbiniekus, no pārdošanas grupu vadītājiem līdz pārdošanas un mārketinga speciālistiem. Svarīgi, lai Latvijā piekoptā augsta līmeņa pārdošanas prakse tieši tādā pašā veidā tiktu realizēta jebkurā citā valstī.

- Vai Latvijā pārdošanas komanda ir pilnībā nokomplektēta?

- Jā, Latvijā ir augsta līmeņa profesionāļu komanda, kas spēj apmācīt arī citās valstīs strādājošos. Gribu uzsvērt, ka pēdējo trīs gadu laikā uzņēmumā Grindeks ir būtiski samazinājusies darbinieku mainība - tā ir tikai 5,25 procenti, kas ir ļoti labs rādītājs. Mēs uzskatām, ka esam optimālā situācijā, jo zināšanu nodošana ir laikietilpīgs process. Ir amata pozīcijas, kurās zināšanu nodošana jaunajiem kolēģiem ilgst gadu vai pat divus. Ir daudz jāmācās, katru dienu jāpilnveidojas - nekad nav tā, ka no augstskolas atnākušie visu zina - te ir īstais darbs ar tūkstošiem nianšu, ko nemāca nevienā skolā.

- Cik labprāt Grindeks savā kolektīvā uzņem jaunos censoņus?

- Tā sauktās jaunās asinis ir svarīgas jebkurā darbības sfērā, jo līdz ar jaunu cilvēku uzņēmumā ienāk jauns skatījums. Iespējams, ka viņam nav pietiekamu iemaņu vienai vai citai amata pozīcijai, bet ir zināšanu bagāža, ko devusi izglītība, kas aptver jaunāko un labāko pasaules praksi. Visiem jaunajiem cilvēkiem ir iespēja augt un attīstīties uzņēmuma ietvaros - mācoties un attīstot līderības prasmes, no speciālista var kļūt par vadītāju un kāpt pa karjeras kāpnēm. Mēs atbalstām savu darbinieku tālāko izglītošanos. Piemēram, ja cilvēks pēc Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas beigšanas ir uzsācis darbu Grindekā, viņam ir visas iespējas turpināt izglītošanos augstākajā mācību iestādē, jo mēs vienmēr pieskaņojam darba grafiku mācībām vai sesiju laikam. Ja jūs man jautājat, vai uzņēmums apmaksā augstāko izglītību, tad atgādināšu, ka tas nav nepieciešams - Latvijas augstskolās gan ķīmiķu, gan rūpnieciskās farmācijas fakultātēs ir brīvi pieejamas valsts budžeta vietas. Vissvarīgākais ir vēlme mācīties, tad izdosies. Nav viegli apvienot augstāko izglītību, mācoties klātienē, un strādāt, taču mūsu uzņēmumā ir ļoti veiksmīgi piemēri.

- Vai Grindeks ir iesaistījies šobrīd aktualizētajā darba vidē balstītas izglītības procesā?

- Šajā jomā Grindeks bija viens no pirmajiem uzņēmumiem valstī. Darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžu tiek īstenotas gandrīz desmit gadus. Koledžas mācību programmas ir izstrādātas sadarbībā ar Grindeks speciālistiem, lai jaunieši tūlīt pēc mācībām būtu gatavi uzsākt darbu. Mācību prakse ilgst sešus mēnešus - šajā laikā jaunietis iepazīst izvēlēto profesiju reālā darba vidē. Runājot par jauniešu pieņemšanu pastāvīgā darbā pēc skolas beigšanas, ir nianses, ko skrupulozi vērtējam - darbs farmācijas nozarē ir ļoti atbildīgs, tāpēc jāvērtē ne tikai zināšanu līmenis, bet arī attieksme pret lietām, precizitāte un atbildība. Prakses laiks ir labs instruments, lai savstarpēji izvērtētu turpmāko sadarbības veidu - ja starp studentu un darba devēju izveidojas savstarpēja uzticēšanās, tad darba vieta Grindeks ir nodrošināta. Abas puses ir vienlīdz atbildīgas un vienlīdz iesaistītas. Labā ziņa ir pēdējo gadu laikā sasniegtais progress - jaunieši labprāt nāk pie mums praksē, kur viņiem ir reāli jāstrādā un jāiegūst pieredze. Ja redzam, ka jaunietis cenšas un viņam izdodas, tad arī prakses laikā jaunietis saņem atalgojumu.

- Kurā darbības jomā jūs visvairāk gaidāt jaunus darbiniekus?

- Ķīmiķi mums ir vajadzīgi vienmēr, taču pašlaik aktuāls jautājums ir zemākās kvalifikācijas darbinieki, kuriem nav nepieciešama nedz ķīmiķa, nedz farmaceita izglītība. Mums pietrūkst cilvēku, kuri vēlas veikt vienkāršu un atbilstoši tam apmaksātu darbu. Turklāt mēs nevaram pieņemt darbā jebkuru - mums vajag cilvēkus, uz kuriem varam pilnā mērā paļauties, jo no viņu darba ir atkarīgas cilvēku dzīvības. Tāpēc nākotnes perspektīvā skatāmies arī uz automatizācijas ieviešanu. Protams, gaidām uz darba intervijām cilvēkus, kuri savu vietu saredz mūsu uzņēmumā, taču jauno darbinieku atlasei pievēršam ļoti lielu uzmanību, īpaši vērtējot viņu atbildības izjūtu. Mūsu mājaslapā ir pieejama pilnvērtīga informācija par visām vakancēm. Šobrīd piedāvājam darbu reaktoru operatoriem ar ķīmijas zināšanām.

- Kāds ir vidējais atalgojums un citi labumi, ko darbinieks var sagaidīt no darba devēja?

- Šogad vidējā alga uzņēmumā ir 1500 eiro pirms nodokļiem. Taču mēs piedāvājam vairāk par atalgojumu, jo bez darba algas visiem strādājošajiem tiek nodrošināti daudzi papildu labumi, kas samazina ikdienas izmaksas, tātad faktiskais ieguvums ir lielāks nekā tikai alga. Piemēram, uzņēmums dotē pusdienas, kas rezultātā izmaksā tikai 1,70 eiro. Visiem darbiniekiem (pēc pārbaudes laika) ir labas, uzņēmuma pilnā mērā apmaksātas veselības apdrošināšanas polises, nelimitēta un neierobežota nelaimes gadījumu apdrošināšana, bezmaksas transports nokļūšanai uz un no darba nakts stundās, brīvi pieejams uzņēmuma sporta centrs, tajā skaitā multifunkcionālā vingrošana trenera vadībā, basketbols, volejbols, futbols, trenažieru zāle un abonementi baseina apmeklējumam, kā arī citi bonusi, tostarp vismaz divas nedēļas no atvaļinājuma garantējam vasarā.

- Kāpēc jūsu pieminētajās specialitātēs augstskolās netiek aizpildītas budžeta vietas, jo, manuprāt, rūpnieciskā farmācija ir viena no perspektīvākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm?

- Es noteikti varu piekrist, ka farmācijas joma Latvijā ir perspektīva un spēcīgākā starp Baltijas valstīm. Nozare visu laiku attīstās, tostarp Grindeks pārliecinoši attīstās gan ražošanā, gan pārdošanā, gan jaunu produktu ieviešanā, gan izstrādā jaunus medikamentus. Tas nozīmē, ka darbs šeit būs vienmēr.

Vēsturiski farmācijas tradīcijas Latvijā ir ļoti spēcīgas, taču interese par farmāciju jaunajā paaudzē ir zema, jo tā prasa pamatīgas ķīmijas un matemātikas zināšanas, kuras apgūt nav viegli. Daudzu gadu garumā īstenojam un iesaistāmies dažādos izglītības projektos. Jau desmito gadu organizējam Profesiju dienas skolēniem, kurās jaunieši iepazīst dažādas ar ķīmiju un farmāciju saistītas profesijas. Atbalstām ķīmijas izcilāko vidusskolēnu dalību starptautiskā ķīmijas olimpiādē. Šogad kopā ar citiem uzņēmumiem martā uzsāksim projektu skolām Dzīvei gatavs. Esam sapratuši, ka raisīt interesi par ķīmiju vidusskolas periodā ir par vēlu, jo bieži skolnieks jau iepriekš ir pieņēmis lēmumu nemācīties grūtākos priekšmetus, izvēloties humanitāro novirzienu. Turklāt redzam, ka arī starp tiem, kuriem ķīmija un dabaszinātnes labi padodas, tomēr vēlāk ir tādi, kas izvēlas turpināt izglītību vieglākās jomās. Tāpēc mūsu mērķa auditorija šajā projektā ir pamatskolas 8. klase. Ķīmija ir aizraujoša, un mēs gribam palīdzēt to atklāt jau pamatskolā.