Plašas studiju iespējas Ventspils Augstskolā
 
©Publicitātes foto

Ventspils Augstskolā tikko kā nosvinēts vasaras izlaidums un kārtējā sesija tuvojas noslēgumam, klāt jauno studentu uzņemšana. Par Ventspils Augstskolas studiju programmām, par jaunumiem un par to, kādēļ izvēlēties studijas Ventspils Augstskolā, pastāstīs Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš.

- Drīz sāksies jauno studentu uzņemšana. Lūdzu, pastāstiet, kādās programmās Ventspils Augstskolā var studēt.

- Ventspils Augstskolā var studēt četros galvenajos studiju virzienos: informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne; vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība; tulkošana; valodu un kultūras studiju, dzimtās valodas studiju un valodu programmas. Mums ir 14 dažāda līmeņa studiju programmas - no bakalaura līmeņa līdz pat doktorantūras studiju programmām, esam arī izstrādājuši divas jaunas studiju programmas, kuras ir iesniegtas licencēšanai -pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma «Programmēšanas speciālists» un maģistra studiju programma «Valodas un kultūrvide».

Mēs piedāvājam unikālu dubultā diploma maģistra studiju programmu «Starptautiskais bizness un eksporta menedžments» sadarbībā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti Austrijā. Mēs vienīgie Baltijas valstīs, iespējams, pat visā Austrumeiropā, piedāvājam šādu studiju programmu, kurā studijas notiek pēc moduļa principa. Lekcijas notiek divas reizes mēnesī - piektdienās, sestdienās un svētdienās, lai studentiem, kuri ir aktīvi iesaistīti darba tirgū, ir iespēja apmeklēt studijas. Studiju programmai tiek nodrošināti augsti Austrijas kvalitātes standarti. Absolvējot studiju programmu, tiek iegūti divi diplomi, kā arī ļoti labas darba iespējas. Šogad šo studiju programmu Ventspils Augstskolā pabeidza pirmie absolventi.

- Jūs jau nedaudz pieminējāt, ka Ventspils Augstskola šogad piedāvās jaunas studiju programmas. Lūdzu, nedaudz pastāstiet par jaunajām studiju programmām!

- Šogad pēc tirgus izpētes nonācām pie secinājuma, ka ne visi vēlas pavadīt augstskolā trīs vai četrus gadus, bet īsākā periodā apgūt kaut ko praktisku, tādēļ mēs izstrādājām jaunu studiju programmu - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu «Programmēšanas speciālists». Šīs programmas absolventi iegūs kvalifikāciju - programmētājs. Mēs studētgribētājiem piedāvājam bakalaura programma «Valodas un starpkultūru komunikācija», taču pēc studējošo pieprasījuma esam izstrādājuši un iesnieguši licencēšanai jaunu maģistra studiju programmu «Valodas un kultūrvide». Arī pārējās studiju programmas regulāri tiek papildinātas ar studiju kursiem, kuri atbilst darba tirgus pieprasījumam. Vēl mums arī Tulkošanas studiju programmā var specializēties spāņu vai franču valodā, un, ja kāds vēlas studēt tulkošanu, kā pirmo valodu izvēloties nevis latviešu valodu, bet gan angļu/vācu un krievu valodu, tad ir arī tāda iespēja. Septembrī ceram sagaidīt pirmos studentus jaunajās studiju programmās.

- Vai nākotnē plānots izveidot vēl kādas studiju programmas?

- Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai nākotnē izstrādātu un studentiem piedāvātu doktorantūras studiju programmu informācijas tehnoloģiju jomā, jo šobrīd mums ir doktorantūras programmas biznesā un tulkošanā, bet iztrūkst IT. Tāpat mēs domājam attīstīt starpdisciplinārās studiju programmas, bet pirms studiju programmu izstrādes nepieciešams veikt tirgus izpēti, lai būtu pārliecība, ka studentus interesētu šādas programmas. Starpdisciplinārās studiju programmas varētu aptvert, piemēram, biznesu un informācijas tehnoloģijas.

- Kādēļ studentiem vajadzētu izvēlēties studēt tieši Ventspils Augstskolā? Kas ir tās lietas, kas Ventspils Augstskolu atšķir no citām Latvijas augstskolām?

- Ir vairākas lietas, kas mūs - Ventspils Augstskolu - atšķir no citām augstskolām. Pirmais ir tas, ka visas studiju programmas ir cieši saistītas ar attiecīgajām nozarēm, ar profesionālo vidi, kurā studenti iziet gan praksi, gan pēc tam arī veiksmīgi iesaistās darba tirgū. Tāpat studentiem tiek nodrošināti dažādi viesdocētāji, praktiķi - gan no Latvijas, gan citām Eiropas un pasaules valstīm. Studentiem tiek organizēti dažādu uzņēmumu, organizāciju apmeklējumi, lai jau studiju laikā sniegtu ieskatu praktiskajā vidē, reālos uzņēmumos. Šis praktiskais elements un sasaiste ar nozari ir ļoti būtisks aspekts, izvēloties, kur studēt. Augstskolā nodrošinām studējošajiem, kuriem ir interese par zinātni, iesaistīties arī zinātnē, jo mums ir trīs zinātniskie centri, institūti, kuros studenti jau studējot var veikt dažādus pētniecības darbus. Vēl viena atšķirība ir tā, ka mūsu augstskola ir samērā neliela, kas nodrošina individuālu pieeju katram studentam. Augstskolas dienesta viesnīca, kura atrodas vienā ēku kompleksā ar augstskolu un kurā tiek nodrošinātas vietas visiem studentiem, ir būtiska priekšrocība, izvēloties tieši Ventspils Augstskolu, atšķirībā no citām augstskolām, kur jāmēro tāls ceļš no kopmītnēm līdz augstskolai. Arī pilsēta sniedz lielu atbalstu augstskolai un studentiem, piemēram, nodrošinot ļoti plašas sporta un kultūras aktivitātes. Jaunie cilvēki jau ne tikai visu laiku mācās un apgūst zināšanas, bet vēlas arī savu dzīvi līdzsvarot - vai nu ar sporta, kultūras aktivitātēm, dažādiem projektiem, vai atpūtu pie jūras. Augstskolā arī veidojas tāda starptautiska vide - gan studentu, gan pasniedzēju ziņā. Vēl mūsu studenti var izmantot arī apmaiņas programmas «Erasmus+» sniegtās iespējas - studēt apmaiņas programmā kādā no sadarbības augstskolām. Protams, studentiem ir ļoti svarīgas budžeta vietas, un mēs tās piedāvājam. Būtiski, ka Informācijas tehnoloģiju fakultātē šogad visiem studētgribētājiem tiks nodrošināta iespēja studēt bez maksas. Pēc studijām gan informācijas tehnoloģiju, gan elektronikas un citu programmu absolventiem ir plašas darba iespējas gan tepat Ventspilī, kur arvien tiek veidoti jauni uzņēmumi, kuriem nepieciešami kvalificēti speciālisti, gan citur Latvijā un pasaulē.

- Tā kā augstskola atrodas Kurzemē, vai arī studenti lielākoties ir no Kurzemes vai arī citiem reģioniem?

- Tas ir atkarīgs no studiju programmas, bet, protams, lielāko īpatsvaru - nedaudz vairāk par 50% - veido studenti no Kurzemes, bet pārējie 47% ir no visas Latvijas. Palielinās studentu īpatsvars no Rīgas un Pierīgas, tāpat no Zemgales, Vidzemes, varbūt šobrīd mazāk no Latgales. Manuprāt, studentiem arī no attālākiem reģioniem ir interesanti pie mums studēt, jo jaunais cilvēks jau tomēr, izvēloties augstskolu, vēlas tikt prom no savas ligzdiņas, doties studēt kaut kur prom, un tādēļ Ventspils tam ir lieliska iespēja. Mums ir gadījumi, kad studenti ierodas Ventspilī un Ventspils Augstskolā no Balviem, Gulbenes, Skrīveriem u.c. attālākām vietām. Katru gadu palielinās tendence, ka studenti arī no citiem reģioniem izvēlas studēt Ventspils Augstskolā, atrod šeit darbu un veido ģimeni, iesakņojas Ventspilī.

- Kā jūs vērtējat to, ka Latvijā arvien tiek runāts par to, ka samazinās iedzīvotāju skaits, līdz ar to studentu un skolēnu skaits? Kā tas ietekmē augstskolas dzīvi?

- Iedzīvotāju skaits Latvijā ir tik liels, cik ir. Tādēļ ikviena augstskola cīnās par studētgribētājiem. Protams, ir vēl daļa jauniešu, kuri pēc vidusskolas vai tehnikuma beigšanas uzreiz sāk strādāt, jādomā, kā tos piesaistīt studijām augstskolā, un, protams, vēl arvien jaunieši arī migrē uz citām valstīm, un arī par viņu piesaisti ir jādomā. Ļoti ceru, ka saistībā ar Brexit un vispār saistībā ar Eiropas politiskajiem un ekonomiskiem jautājumiem kādi, kas ir aizbraukuši, brauks atpakaļ. Un, protams, jāskatās uz ārvalstu studentiem un viņu piesaisti. Iedzīvotāju skaits uz zemeslodes palielinās, un mums tas ir jāizmanto.

- Ventspils Augstskolā studē arī ārvalstu studenti?

- Jā, mums ir ārvalstu studenti. No kopējā skaita, kas mums ir ap 900, ārvalstu studentu ir aptuveni 60. Protams, tas nav liels skaits un īpatsvars, bet mēs strādājam, lai ārvalstu studentu skaitu ik gadu palielinātu. Ārvalstu studentus iespējams piesaistīt, piedāvājot kvalitatīvu izglītību un piemērotus dzīves apstākļus. Tie, kas šeit studē, redz mācību procesu, viņiem šeit patīk, patīk pasniedzēji, un tad viņi iesaka saviem draugiem, paziņām, radiniekiem arī izvēlēties studijas Ventspils Augstskolā.

- Kā jūs vērtējat aizvadīto studiju gadu, un kādi ir galvenie nākotnes attīstības punkti?

- Aizvadītais gads augstskolai bija ļoti darbīgs gan zinātniskajā, gan akadēmiskajā jomā. Piemēram, zinātnes jomā Ventspils Augstskolas Starptautiskais radioastronomijas centrs tika uzņemts EVN jeb Eiropas radioastronomijas novērojumu tīklā. Mūsu zinātnieki no Viedo tehnoloģiju pētniecības centra paveikuši nozīmīgu darbu pētniecības jomā, kurā tiek iesaistīti arī studenti - maģistranti, doktoranti. Kopumā šis gads ir jānovērtē pozitīvi, protams, nākotnē vislielākais izaicinājums ir studentu piesaiste, tādēļ mēs pie tā strādājam, gan veicot dažādas aktivitātes skolās, gan uzrunājot skolēnus, gan veidojot pulciņus skolās, lai vecinātu skolēnos to dzirksti - izvēlēties studijas augstskolā, iespējams, tieši Ventspils Augstskolā. Protams, ir arī jāskatās un jāiesaistās Eiropas projektos, kas ir ļoti svarīgi fundamentālo un lietišķo pētījumu attīstībai, tāpat svarīgi ir informēt sabiedrību par šo pētījumu rezultātiem, veidojot publikācijas, kā arī piedaloties konferencēs. Tāpat dalība dažādās valsts pētniecības programmās. Jo aktīvāk mēs darbosimies gan akadēmiskajā, gan pētniecības jomā, jo augstskola būs pazīstamāka gan Eiropā, gan ārvalstīs, tādējādi piesaistot arvien vairāk studentu. Augstskolai jāiesaistās arī starptautiskajos reitingos. Citi par tiem pavīpsnā, taču ļoti bieži cilvēki ņem vērā šo reitingu rezultātus - ja ne paši jaunieši, tad viņu vecāki.

- Ko jūs varētu novēlēt tiem jauniešiem, kuri šobrīd ir izvēles priekšā un kuriem jāizvēlas, kurā augstskolā studēt?

- Noteikti rūpīgi apsveriet izvēli, apskatiet informāciju par augstskolu, rūpīgi iepazīstieties ar augstskolu pirms izvēles izdarīšanas. Galvenais - atcerieties, ka lielākas iespējas studiju laikā kaut ko paveikt, bagātināt savu studentu dzīvi noteikti ir nelielajās augstskolās, kurās studentiem tiek piedāvāta individualizēta pieeja. Lielajās augstskolās, universitātēs, vairāk ir konveijera tipa pieeja. Ventspils Augstskola ir lieliska izvēle, jo mēs nodrošinām studiju programmu kvalitāti, lai programmas būtu interesantas un atbilstu darba tirgus prasībām. Protams, studentu dzīve šeit ir interesanta, tādēļ laipni aicinu izvēlēties Ventspils Augstskolu un studijas pie mums Ventspilī.

Ekrānšāviņš no avīzes