Latvija sūtīs kosmosā lielo susuri

© www.rigazoo.lv

Pagājušajā nedēļā Daugavpils Universitātē (DU) viesojās Japānas Kosmosa izpētes centra JAXA zinātnieks Dr. ph. Tamotsu Nakano. DU gatavojas parakstīt ar JAXA līgumu par sadarbību kosmosa zinātniskajā pētniecībā.

Kā informē Daugavpils portāls Grani.lv, Latvijas pusei tiks uzticēts uzdevums sagatavot astronautu, kurš veiks lidojumu JAXA kosmosa kuģī, – lielo susuri. Tas izvēlēts tāpēc, ka ilgi guļ un tādēļ varētu mierīgāk pārdzīvot kosmisko lidojumu. Kā norādījis DU zinātņu daļas vadītājs, asociētais profesors Edmunds Tamanis, DU bijusi vienīgā Eiropā, kas atsaukusies uz japāņu piedāvājumu. Lielais susuris ir visai reti sastopams dzīvnieks, taču DU biologiem ir pieredze to izpētē dabā. Pētot susuru populāciju, zinātnieki ir uzstādījuši dzīvnieciņiem īpašus raidītājus, līdz ar to nebūšot grūti noķert un atlasīt lidojumam piemērotākos. Lielie susuri pie mums sastopami Daugavas senlejā pie Skrīveriem, Gaujas senlejā pie Siguldas un Amatas ielejā.

Latvijā

Latvijā 46,9% autoīpašnieku pēdējo 20 gadu laikā nav izraisījuši nevienu ceļu satiksmes negadījumu, informēja Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) pārstāvji, balstoties uz biroja apkopoto statistiku par 574 076 fiziskām personām.

Svarīgākais