Kops birztalu Alūksnes ezera krastā

Piektdien, 15. jūlijā Alūksnē notiks uzkopšanas talka, lai no saaugušajiem krūmājiem attīrītu bērzu birztalu Alūksnes ezera krastā.

Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekts Agris Veismanis norāda, ka birztalā tiks turpināts jau iepriekš uzsāktais darbs, lai no takas atsegtu skatu uz ezeru.

Alūksnes luterāņu draudze, kas ir šīs teritorijas īpašnieks, ierosināja atsākt birztalas tīrīšanu. Šis laiks izvēlēts tādēļ, ka vecā mēnesī griezti krūmi tik ātri neataug. Nākamā talka varētu notikt augustā, - stāsta A. Veismanis.

Talkā piektdien piedalīsies Alūksnes luterāņu draudze, pašvaldības aģentūras „Spodra” strādnieki, kā arī projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” nodarbinātie bezdarbnieki. Ar zāģiem krūmu griešanai palīdzēs SIA „Rūpe”, SIA „Alūksnes energoceltnieks”, AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, Alūksnes un Bejas mežniecības un SIA „4Plus”.

Svarīgākais