Tiesa un eksperti vētīs Stradiņa slimnīcā paveiktos būvdarbus

© Vladislavs Proškins/f64

konomisko lietu tiesa noteikusi ekspertu piesaisti Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A korpusa būvniecības defektu konstatācijai, aģentūru LETA informēja PSKUS pārstāvji.

Ar tiesas lēmumu PSKUS ekspertīzes veikšanā pārstāvēs nozares vadošie eksperti būvniecības un mikoloģijas jomā no Latvijas un Vācijas.

Ekonomisko lietu tiesa 24.maijā sāka skatīt SIA "Velve" un PSKUS iesniegtos pieteikumus tiesā par pierādījumu nodrošinājumu pirms prasības celšanas.

PSKUS pārstāvji norāda, ka slimnīca apšauba "Velves" pieteikto ekspertu objektivitāti un kompetenci, tomēr nav strīda, ka ekspertīzes šajos procesos ir nepieciešamas, un, visdrīzāk, nākotnē tiks pieprasītas un nodrošinātas vēl vairākas un dažādas ekspertīzes.

Savukārt "Velves" pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka tiesa, izvērtējot pušu pieteiktos ekspertus un ņemot vērā visus lietas apstākļus, tai skaitā to, cik ilgā laikā katrs eksperts var veikt darbu, ir izraudzījusies tiesas ieskatā piemērotākos ekspertīzes veicējus konkrēto jautājumu analīzei. Katrai pusei bija savi argumenti par otras puses pieteiktajiem ekspertiem, tiesa tos izvērtēja un pieņēma lēmumu, kuru "Velve" respektē.

PSKUS valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis norāda, ka "Velves" pieļauto defektu, pārkāpumu un problēmu ir ļoti daudz. Neskatoties uz slimnīcas norādēm un prasībām, tās ilgstoši tika ignorētas, būvniekam nevēloties vai nespējot novērst būvniecībā pieļautos defektus, pieļaujot tos atkārtoti un būtiski kavējot būvdarbus termiņus.

"Viens no uzskatāmākajiem piemēriem, protams, ir pelējums, kas tika konstatēts jau pirms vairākiem gadiem. Stradiņa slimnīca uzskata, ka ekspertīze palīdzēs konstatēt "Velves" būvdarbu defektu apjomu, cēloņus, novēršanas labākos paņēmienus un izmaksas, kā arī saprast kopējo slimnīcai nodarīto zaudējumu apmēru," uzsver Vidzis.

"Velves" pārstāvji norāda, ka "Velve" joprojām ir atvērta sarunām ar PSKUS, lai iespējami vairāk jautājumu risinātu sarunu un sadarbības ceļā. Tomēr vienlaikus tiesa ir noteikusi 30 dienu termiņu "Velves" prasības celšanai pret PSKUS, lai lēmums par pierādījumu nodrošināšanu saglabātu savu spēku.

Tāpēc "Velve" šo termiņu respektēs un noteiktajā laikā cels prasību tiesā. Prasības celšana tiesā gan nenozīmē, ka puses nevar turpināt sarunas ārpus tiesas, lai panāktu abpusēji pieņemamus risinājumus ārpus tiesas zāles, piebilst "Velves" pārstāvji.

Kā vēstīts, PSKUS līgums ar "Velvi" par jaunā slimnīcas korpusa būvniecību tika lauzts 13.februārī.

Pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem tika atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaiste minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī "Velve" pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.

Pēc būvuzņēmēja pagrabstāva telpu tīrīšanas darbu pabeigšanas pagrabstāvā, PSKUS piesaistīja starp pusēm saskaņotus neatkarīgos ekspertus gan no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), gan "Bior" laboratorijas, kas veiks papildus pārbaudes, lai noteiktu, vai minētajā zonā darbus var droši turpināt un pelējums pilnībā likvidēts.

"Velve" vēlāk paziņoja, ka pelējuma skartās daļas ir demontētas, bet termiņu kavējumus esot ietekmējušas nepilnības un kļūdas slimnīcas būvprojektā. Tā apliecināja gatavību un spēju pabeigt būvniecību, taču tas aizņemtu 15 līdz 17 mēnešus. Tomēr slimnīca paziņoja, ka lauzīs līgumu ar būvnieku, bet "Velve" sola lēmumu apstrīdēt.

21.februārī pēc trīs stundu garām sarunām slimnīca pārņēmusi no "Velves" nepabeigto korpusu.

Līgums starp PSKUS un "Velvi" tika noslēgts 2020.gada 27.augustā, un tajā paredzētais darbu izpildes termiņš bija 30 mēnešu - jauno slimnīcas korpusu būvniekam vajadzēja pabeigt 2023.gada pavasarī. Līguma laikā pēc "Velves" ierosinājuma tā nosacījumi tika mainīti kopumā piecas reizes, bet darbu izpildes termiņi pagarināti trīs reizes, par 16 miljoniem eiro palielinot arī līgumcenu. Rezultātā šo gadu laikā izbūvēti vien nepilni 60% paredzētā būvapjoma, no kuriem daļa nav nodoti pasūtītājam, kopumā neapgūstot 26 miljonus Eiropas Savienības finansējuma.

Svarīgākais