Vecāki aptaujā nosauc ideālās skolas pazīmes

© Publicitātes foto

Vecāki, raksturojot ideālo skolu, ir salīdzoši vienisprāt un norāda uz vairākiem būtiskiem kritērijiem.

Vecākiem ir svarīgi: lai skolā un tās apkārtnē ir droša vide (45 %), profesionāli skolotāji (44 %), kvalitatīva mācību programma (43 %), bez zināšanu apguves skola velta uzmanību skolēnu caurviju prasmju apguvei (42 %), ērti sasniedzama, piemēram, tuvu mājai, darbavietai (42 %), modernas mācīšanās metodes, t.sk. jaunākās tehnoloģijas (36 %), liecina “Tele2” sadarbībā ar “Norstat Latvija” veiktais pētījums “Vecāku skolu izvēles kritēriji un gaidas”.

Savukārt atbildot uz jautājumu, pēc kādiem kritērijiem izvēlējās vispārējās izglītības iestādi savam bērnam, vecāki (63 %) kā galveno norāda visērtāko atrašanās vietu (tuvu mājām vai darbavietai). Kā citus nozīmīgus skolas izvēles kritērijus vecāki min profesionāli skolotāji un skolas administrācija (25 %), skolas piedāvātās plašās iespējas, piemēram, ārpusskolas aktivitātes, pagarinātā grupa, interešu izglītības pulciņi (24 %), labs materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, skolas telpu stāvoklis, moderno tehnoloģiju izmantošana (23 %), droša fiziskā un emocionālā vide (21 %).

“Kā liecina aptauja, ja vecākiem nebūtu būtiska skolas atrašanās vieta, viņi savam bērnam skolu izvēlētos pēc citiem, skolas kvalitāti raksturojošiem rādītājiem. To apliecina arī vecāku atbildes uz jautājumu par ideālo skolu, kur vecāki atzīst, ka ērti sasniedzama skola ir tikai viens no ideālās skolas kritērijiem,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

“Tele2” veica aptauju sadarbībā ar “Norstat” 2024. gada februārī un tajā piedalījās 500 vecāki (viens vai vairāk bērni) 25-65 gadu vecumā.

Latvijā

Valsts policijas koledža (VPK) ir uzsākusi reflektantu uzrunāšanas kampaņu “Policija meklē Tevi!”, kuras laikā informēs par izglītības iespējām un priekšrocībām, kādas Valsts policijas koledža nodrošina saviem izglītojamajiem.