Sestdiena, 20.aprīlis

redeem Mirta, Ziedīte

arrow_right_alt Latvijā

Ministre Bērziņa sola vērtēt Talsu domes lēmumu noteikt četru darba dienu nedēļu pašvaldības darbiniekiem

© f64.lv, Kaspars Krafts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) sola vērtēt Talsu novada domes lēmumu, nosakot saīsinātu darba nedēļu pašvaldības darbiniekiem.

Ministre apliecina, ka šajā situācijā ir nepieciešama Talsu domes lēmumu izvērtēšana. Viņa piebilda, ka ar domes lēmumiem vien nepietiek, vēl esot jāskatās, kāda būs tālākā rīcība, noslēdzot vienošanās līgumus ar pašvaldības darbiniekiem.

Kā ziņots, trešdien Talsu domes deputāti apstiprināja pašvaldības rīcības plānu sliktās finanšu situācijas uzlabošanai, informē pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

Lai pašvaldības budžets būtu sabalansēts un bez deficīta, dome apņemas veikt "virkni nepopulāru lēmumu". Lai arī sākotnēji pašvaldības izdevumu samazināšanai bija paredzēts noteikt algas samazinājumu 10% apmērā pašvaldības darbiniekiem, līdztekus par 25% samazinot pašvaldības amatu vietu skaitu, tomēr domes sēdē atbalstu guva alternatīvs priekšlikums no 1.aprīļa pašvaldības darbiniekiem noteikt četru darba dienu nedēļu, attiecīgi par 20% mazāk maksājot. Tas gan neizslēdz amata vietu skaita samazinājumu - tas plānots līdz 25% apmērā un tikšot veikts pakāpeniski, izvērtējot reorganizācijas pamatotību.

Lai mazinātu pašvaldības izdevumus ilgtermiņā un sabalansētu šā gada budžetu, Finanšu ministrija (FM) Talsu novada pašvaldībai tika lūgusi izstrādāt rīcības plānu, kurā iekļautas konkrētas darbības pašvaldības izdevumu samazinājumam.

Nesen pašvaldības vadībā nonākušais Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andis Āboliņš (ZP), skatot rīcības plānu pašvaldības domes sēdē, informēja, ka sākotnēji sagatavotajā dokumentā ir veiktas izmaiņas. Darba nedēļas saīsinājumu plānots attiecināt uz tām amatu kategorijām, kur iespējams nodrošināt iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktību.

Pašvaldībā paredzēta "pakāpeniska un izsvērta" amatu vietu samazināšana par 25%. To plānots sākt ar centrālo pārvaldi, pēc tam secīgi pievēršoties iestādēm, pilsētu un pagastu pārvaldēm. Pirmās izmaiņas centrālajā pārvaldē varētu tikt pieņemtas 29.februāra pašvaldības domes sēdē.

No 1.aprīļa domes vadības un deputātu atalgojums tiks samazināts par 10%. Lai gan atsevišķu deputātu ierosinājums bija noteikt atalgojuma samazinājumu 20% apmērā no 1.marta, tomēr domes deputātu vairākums to neatbalstīja. Arī komisiju locekļu atalgojums no 1.aprīļa tiks samazināts par 10%.

Pašvaldībā strādājošajiem no 1.marta no 30% līdz 5% samazinātas piemaksas, netiks izmaksātas naudas balvas un pabalsts aizejot atvaļinājumā, tiks samazinātas darbinieku atalgojuma grupas.

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem tiks samazināta slodze, piemērojot 0,9 koeficientu, slodžu samazinājums skars arī pašvaldības finansētos skolu, tai skaitā arī mākslas, mūzikas un sporta skolu pedagogus, samazinās izglītības iestāžu vadības atalgojumu, par bāzi ņemot vispārējās izglītības pedagogu zemāko algas likmi. Tiks noteikts vienots piemaksas apmērs izglītības iestāžu ārstniecības personām atbilstoši darba stāžam no 1% līdz 3% no noteiktās mēnešalgas.

Atlīdzības noteikumos saglabāts Ministru kabineta noteikumos minētais nosacījums par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensēšanu reizi divos gados, proti, 50% apmērā, bet ne vairāk par 100 eiro un pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 100 eiro.

Līdz šim Talsu novada pašvaldība ik gadu nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu dažādām aktivitātēm, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanai, vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai, kultūras un tūrisma projektu idejām.

Ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršana jaunajiem speciālistiem pedagoģijā un ārstniecībā. Šajā gadā šie atbalsta mehānismi, kā to paredz rīcības plāns, nebūs pieejami, bet iedzīvotāji varēs pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Tāpat būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums biedrību īstenotajiem projektiem.

No 1.septembra būs samazināts atbalsts arī skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanai. Līdz šim pašvaldība, papildus valsts atbalstam, brīvpusdienas nodrošināja bērniem sešu gadu vecumā pirmsskolas izglītības iestādēs un 5.-7.klašu skolēniem. Deputātu vairākums neatbalstīja priekšlikumu par atbalsta saglabāšanu esošajā apmērā, bet solīja, finanšu situācijai stabilizējoties un apzinoties šī atbalsta prioritāti, šo jautājumu pārskatīt.

Jaunajā mācību gadā pusdienu apmaksa tiks nodrošināta 1.-4.klašu skolēniem, ko paredz valsts, kā arī tā tiks saglabāta bērniem, kuriem nepieciešama uztura korekcija, pamatojoties uz ārsta noteiktu diagnozi "smaga pārtikas nepanesība", un bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas. Ēdināšanas izmaksas turpinās segt arī daudzbērnu ģimenēm.

Pēc sarunām ar FM, pašvaldība Talsu pamatskolas pārbūvei nepieciešamos 1,425 miljonus eiro plāno ņemt kā aizņēmumu no Valsts kases, tā samazinot finansiālo slogu uz pašvaldības pamata budžetu. Savukārt, lai samazinātu pieaugošo procentu maksājumu ietekmi, pašvaldība Valsts kasē lūgs veikt grozījumus noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot šogad plānotos pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par aizdevuma procentu maksājuma pieaugumu, kas veidojas starp 2023.gada aizdevuma procentu kopsummu un 2024.gada aizdevuma procentu kopsummu - 311 000 eiro.

Budžeta sabalansēšanai Talsu novada pašvaldība lūgs valsts aizņēmumu finanšu vadībai 2 miljonu eiro apmērā, bet, lai tas tiktu piešķirts, pašvaldībai būs jāstrādā, stingri vadoties pēc izstrādātā rīcības plāna, kas ļaus šī gada laikā stabilizēt finanšu situāciju.