Svētdiena, 14.aprīlis

redeem Gudrīte, Strauja

arrow_right_alt Latvijā

Rēzeknes dome nesaņems finanšu stabilizācijas aizdevumu

© Kaspars Krafts/f64

Likumā noteiktajā termiņā - 21.februārī - nepieņemot bezdeficīta budžeta, Rēzeknes dome nesaņems piecu miljonu eiro finanšu stabilizācijas aizdevumu, aģentūrai LETA pavēstīja Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji.

Tāpat Valsts kase apturēs visu iepriekš Rēzeknes pašvaldības ņemto kredītu izmaksas pašvaldībai.

FM arī informēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), kurai būs jāvērtē pašvaldības rīcībspēja.

Pašvaldību likums paredz, ka Saeima ar likumu var atlaist domi, ja tā atkārtoti nepilda vai pārkāpj Satversmi, saistošus starptautiskos tiesību aktus, likumus vai Ministru kabineta noteikumus, nepilda tiesas spriedumus vai nenodrošina pašvaldības administrācijas darbības tiesiskumu, vai pieļauj savā vai pašvaldības administrācijas darbībā būtiskus minēto normatīvo aktu pārkāpumus.

Tāpat Saeima var atlaist domi, ja tā nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai komitejas divu mēnešu laikā vai nav iecēlusi pašvaldības izpilddirektoru sešu mēnešu laikā, ja konkursa rezultātā ir bijis izvirzīts prasībām atbilstošs amata kandidāts.

Domi Saeima var atlaist arī tad, ja tā nav spējīga pieņemt lēmumus saistībā ar to, ka trijās domes kārtējās sēdēs pēc kārtas nepiedalās likumā noteiktais skaits deputātu.

Likumprojektu par domes atlaišanu Ministru kabinets iesniedz Saeimai pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz ģenerālprokurora priekšlikumu.

Saeima, pieņemot likumu par domes atlaišanu, saskaņā ar Ministru kabineta priekšlikumu ieceļ attiecīgajā administratīvajā teritorijā pagaidu administrāciju un nosaka, kādā termiņā nepieciešams notikt jaunām domes vēlēšanām. Pagaidu administrācijas un jaunievēlētās domes pilnvaru termiņu nosaka Pašvaldības domes vēlēšanu likums.

Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās domes funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā dome.

Pagaidu administrācijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, tostarp pagaidu administrācijas vadītājs un viņa vietnieks. Pagaidu administrācijas vadītājs īsteno normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvaras.

Pagaidu administrācija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc darbības sākšanas pieņem pagaidu administrācijas darba reglamentu, kurā nosaka pagaidu administrācijas darba organizāciju.

Pagaidu administrācijas darbības laikā pašvaldības nolikums un pašvaldības darba reglaments piemērojams, ciktāl tas nav pretrunā ar pagaidu administrācijas reglamentu.

Jau ziņots, ka Rēzeknes domes sēdē šodien, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pēdējā diena pašvaldības budžeta pieņemšanai, nepietiek deputātu balsu budžeta projekta iekļaušanai dienaskārtībā.

Domes sēdē no 13 deputātiem piedalījās desmit, no kuriem "par" budžeta projekta izskatīšanu balsoja seši deputāti, bet četri atturējās, līdz ar to budžets šodien netika izskatīts.

Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs ("Kopā Latvijai"), kurš pašlaik pilda priekšsēdētāja pienākumus, sēdes noslēgumā rezumēja, ka acīmredzot pēdējais budžeta variants tiks izskatīts nākamajā Finanšu komitejas sēdē, bet sankcijas pret pašvaldību "noteiktas normatīvajos aktos".

Savukārt opozīcijas deputāts Juris Guntis Vjakse (NA/LZP/JV/LRA/LP) bilda, ka jaunākais budžeta variants ievietots dokumentu vadības sistēmā "Namejs" pusotru stundu pirms domes sēdes, līdz ar ar to nav pieticis laika dokumentu izskatīt.

Šodienas domes sēdes darba kārtību ar vairākiem papildjautājumiem, tostarp pašvaldības budžetu, papildināja tikai pāris stundas pirms sēdes sākuma, kas bija noteikts plkst.15.

Kā jau vēstīts, normatīvie akti nosaka, ka pašvaldībām budžeti ir jāpieņem divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas, sekojoši 2024.gada budžeti pašvaldībām ir jāpieņem līdz šodienai.