Trešdiena, 17.aprīlis

redeem Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

arrow_right_alt Latvijā

Piešķir līdzekļus un izvirza nosacījumus finanšu situācijas stabilizēšanai Rēzeknē

© Vladislavs Proškins / F64

Valdība otrdien atbalstīja piecu miljonu eiro aizdevuma izsniegšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībai finanšu situācijas stabilizēšanai, ja tiek izpildīti vairāki nosacījumi.

Aizdevumu varētu piešķirt, nosakot, ka valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 15 gadiem un atliktais pamatsummas maksājums ir viens gads no līguma noslēgšanas dienas, pamatsummas un procentu maksājumus veicot reizi ceturksnī, valsts aizdevuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu, valsts aizdevuma izsniegšanas termiņš ir 2024.gada 27.decembris.

Paredzēts, ka valsts aizdevuma vai tā daļas izmaksas tiek veiktas pēc pašvaldības maksājumu apliecinošas informācijas iesniegšanas Valsts kasē, valsts aizdevuma pirmstermiņa atmaksa tiek veikta no pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpildes gada sešos, deviņos un divpadsmit mēnešos, ja finanšu ministra izveidotā Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija nav pieņēmusi citu lēmumu.

Valsts kase valsts aizdevuma līgumu ar pašvaldību varēs noslēgt, kad pašvaldība iesniegs FM pašvaldības domes lēmumu par minēto valsts aizdevumu un informāciju par pašvaldības aizņēmumu, galvojumu saistību apmēru, iekļaujot tajā minēto valsts aizdevumu, iesniegs FM pašvaldības domē apstiprinātu 2024.gada budžetu bez deficīta, kā arī iesniegs apliecinājumu FM, ka pašvaldība ir atvērusi kontus Valsts kasē visu izdevumu veikšanai.

Tāpat Rēzeknes pašvaldībai jāiesniedz FM domes lēmumu, kurā apliecināts, ka pašvaldība apņemas nodrošināt, ka pašvaldība, tajā skaitā pašvaldības amatpersonas un institūciju vadītāji, neuzņemas saistības bez asignējuma vai saistības, kas pārsniedz piešķirto asignējumu vai pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, un, ka saistību izpildes finansēšanas avotus plāno stingri ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neiebildīs pret minēto aizņēmumu, FM sagatavos attiecīgu finanšu ministra rīkojumu par aizdevuma piešķiršanu, ievērojot noteiktos nosacījumus.

Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija veiks pašvaldības finanšu situācijas uzraudzību, tajā skaitā pieprasīs pašvaldībai līdz 2024.gada 1.aprīlim iesniegt domē apstiprinātu vidējā termiņa budžeta prognozi 2025.- 2026.gadam, nepieciešamības gadījumā pievienojot ilgtermiņa risinājuma darbības plānu pašvaldības finanšu stabilitātes nodrošināšanai.

Tāpat Rēzeknes pašvaldībai reizi ceturksnī komisijai būs jāiesniedz atskaites par pašvaldības finanšu situāciju un progresu pašvaldības budžeta un finanšu vadības sistēmas pilnveidošanā, lai nodrošinātu finanšu procesu caurskatāmību un centralizāciju, kā arī jāiesniedz informāciju par Valsts kontroles revīzijas lietā sniegto ieteikumu ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam izpildes laika grafikam.

Savukārt FM būs pienākums uzraudzīt, ka pašvaldība un tās institūcijas visus izdevumus veic tikai caur Valsts kasē atvērtiem kontiem, atbilstoši finanšu ministra noteiktai kārtībai, kā arī katru mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam iesniedz FM pārskatus par pašvaldības kavētajiem maksājumiem un naudas līdzekļu atlikumiem.