AT atzīst par pamatotu EM lēmumu nepiešķirt tiesības uz OIK samazinājumu uzņēmumam

© Ģirts Ozoliņš/MN

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēka Ekonomikas ministrijas (EM) lēmums un SIA "Varpa" atteikts piešķirt tiesības uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazinājumu par patērēto elektroenerģiju.

Izskatāmajā lietā ar EM lēmumu pieteicējai - SIA "Varpa" - atteikts piešķirt tiesības uz elektroenerģijas OIK samazinājumu par 2017.gadā patērēto elektroenerģiju. Uzņēmums uzskatīja, ka likumā nav skaidri noteikts, kādā termiņā persona var pieteikties uz šādu samazinājumu, līdz ar to samazinājumam par 2017.gadu pieteicās 2019.gadā.

Apgabaltiesa atzina, ka normās pietiekami skaidri ir noteikts, ka pieteikties var par iepriekšējo gadu, tādēļ pieteikumu noraidīja.

AT kasācijas kārtībā bija izšķirams, vai apgabaltiesa pamatoti secinājusi, ka Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam" normas laika ziņā ierobežoja komersantu tiesības pieteikties uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu.

Tiesa konstatēja, ka minētajos noteikumos nebija tieši formulēts, ka komersants var pieteikties obligātā iepirkuma komponentes samazinājumam līdz noteiktam datumam. Tomēr tas nenozīmē, ka noteikumi vispār neparedzēja termiņu, kādā komersantiem bija tiesības pretendēt uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu.

AT spriedumā norāda - no aplūkotajām tiesību normām izriet, ka obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu bija paredzēts piemērot par iepriekšējo kalendāra gadu. Tas vienlaikus nozīmē arī to, ka samazinājums nebija piemērojams par vienu vai vairākiem gadiem, kas bija senāk, pirms esošā gada. No tā savukārt loģiski izriet arī termiņš, kādā personai, ja tā vēlējās pretendēt uz šādu samazinājumu, jāiesniedz iesniegums atbildīgajā iestādē. Proti, ja pieteicēja vēlējās, lai tiktu piemērots obligātā iepirkuma komponentes samazinājums par 2017.gadā patērēto elektroenerģiju, attiecīgs iesniegums bija jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz 2018.gada 31.decembrim.

Ievērojot minēto, AT atzina par pareizu apgabaltiesas secinājumu, ka noteikumu normas laika ziņā ierobežoja komersantu tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu.

Latvijā

Pēc tam, kad Saeimas Ārlietu komisijas vadītāja amats būs kļuvis vakants, tiek pieļauta iespēja izskatīt arī Saeimas deputātes, bijušās Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces (NA) kandidatūru, liecina neoficiāla informācija.