Sestdiena, 20.aprīlis

redeem Mirta, Ziedīte

arrow_right_alt Latvijā

Izmaiņas pensiju un pabalstu izmaksā no 2024. gada

© Pixabay.com

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra apkopojusi informāciju par izmaiņām pensiju un pabalstu aprēķināšanā un izmaksā.

Valsts sociālie pabalsti

No 2024.gada 1.janvāra paaugstināti apmēri:

 • piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti - no 106,72 eiro uz 160 eiro;
 • valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem - no 106,72 eiro uz 160 eiro;
 • kopšanas pabalstam personām ar invaliditāti, kuras pārsniegušas 18 gadu vecumu un kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības - no 313,43 eiro uz 413,43 eiro.

2024.gada janvārī un februārī VSAA pakalpojumus vēl piešķirs un izmaksās apmērā, kāds noteikts līdz 2023. gada 31. decembrim. VSAA starpību par janvāri un februāri izmaksās līdz 31.martam un turpmāk izmaksa būs paaugstinātajā apmērā.

Pensijas un atlīdzības

No 2024.gada 1.janvāra paaugstināti pensiju un atlīdzību minimālie apmēri un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri. Ar jaunajiem apmēriem un to izmaksas kārtību var iepazīties šeit.

Vecuma pensija

2024.gadā pensijas vecums ir 64 gadi deviņi mēneši, bet priekšlaicīgi pensionējoties - 62 gadi deviņi mēneši.

Piemaksa pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim

No 2024.gada 1.janvāra Latvijas vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim tiks piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un ņemts vērā pensijas aprēķinā. Piemaksas apmērs 1,52 eiro par vienu stāža gadu.

Pensiju 2.līmenis

No 2024.gada 1.jūlija VSAA nodos pensiju 2.līmeņa līdzekļu pārvaldītājiem informāciju par dalībniekiem, kuru līdzekļus tie pārvalda, lai līdzekļu pārvaldītāji dalībniekiem sniegtu personalizētas konsultācijas par to, vai viņi izvēlējušies savam vecumam un vajadzībām atbilstošāko ieguldījumu plānu.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam

No 2024.gada 1.janvāra, ja pašnodarbinātais mikrouzņēmuma (MU) nodokļa maksātājs, kurš

 • vienlaikus ir arī darba ņēmējs, būs iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) algas nodokļa grāmatiņu savā darba vietā, tad piešķirot slimības pabalstu, VSAA iedzīvotāju ienākuma nodokli no slimības pabalsta aprēķinās, piemērojot VID neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošajām personām vai papildu atvieglojumus personām ar invaliditāti un politiski represētajām personām (nodokļa atvieglojumus).
 • saņem pensiju, iesniegs VID EDS algas nodokļa grāmatiņu VSAA, izmaksājot pensiju, VSAA piemēros nodokļa atvieglojumus.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tā kā minimālā mēneša darba alga no 2024.gada 1.janvāra ir noteikta 700 eiro mēnesī, tad no 1.janvāra:

 • pašnodarbinātajiem, ja viņu ienākumi mēnesī:
  • nesasniedz 700 eiro - reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 10% apmērā pensiju apdrošināšanai;
  • sasniedz un pārsniedz 700 eiro - jāveic VSAOI vismaz no 700 eiro 31,07 % apmērā visiem apdrošināšanas veidiem un, no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un VSAOI objektu - 10% pensiju apdrošināšanai.
 • personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai un veic VSAOI brīvprātīgi - iemaksu objekta minimālais apmērs kalendāra gadam noteikts 8400 eiro. Tas nozīmē, ka VSAOI gadā jāveic vismaz no minētās summas.

Minimālās iemaksas

 • Valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas (turpmāk- minimālās iemaksas) VSAA aprēķinās par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru Valsts ieņēmuma dienestā deklarētais ienākums ceturksnī būs mazāks par 2100 eiro (trim minimālajām darba algām).
 • Minimālo iemaksu pārrēķinu par gadu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, VSAA veiks septiņu mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām. Līdz šim tie bija trīs mēneši.

Tas nozīmē, ka par 2023.gadu minimālās iemaksas, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, VSAA pārrēķinās 2024.gada jūlijā, proti, līdz 2024.gada 31.jūlijam.

 • Veicot minimālo iemaksu pārrēķinu par gadu, VSAA pārrēķinās minimālās iemaksas arī par iepriekšējiem trim gadiem. Minimālo iemaksu pārrēķinu veiks, ja darba devējs būs precizējis (palielinājis) darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas pēc minimālo obligāto iemaksu pārrēķina.

Pārrēķinu par iepriekšējiem trim gadiem VSAA pirmo reizi veiks līdz 2024.gada 31.jūlijam.

 • Pašnodarbinātajiem minimālās iemaksas par iepriekšējo gadu būs jāveic līdz sekojošā gada 23.oktobrim (iepriekš - līdz 23.jūnijam).
 • VSAA neaprēķinās minimālās iemaksas, ja VSAA darba devējam vai pašnodarbinātajiem par ceturksni aprēķināto vai par taksācijas gadu pārrēķināto veicamo minimālo iemaksu kopējais apmērs nepārsniegs piecus eiro. Minētais nosacījums attieksies uz sociālās apdrošināšanas periodu, sākot ar 2024.gada 1.janvāri.
 • Papildināts minimālo iemaksu atbrīvojuma saraksts, nosakot, ka minimālās obligātās iemaksas neaprēķinās par apcietināto personu, kura tiek nodarbināta, atrodoties izmeklēšanas cietumā, kā arī par personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja viņu darba samaksa mēnesī nesasniedz valstī noteikto minimālo darba algu.

Iemaksas personām, kuras gūst ienākumu no autoratlīdzības

No 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim saglabāsies īpašais autoratlīdzības nodokļa režīms. Tas nozīmē, ka arī 2024.gadā personām, kuras gūst ienākumu no autoratlīdzības, būs tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, un saglabāsies līdzšinējā kārtība attiecībā uz VSAOI objektu un valsts sociālās apdrošināšanas minimālajām obligātajām iemaksām.