Pirmdiena, 22.aprīlis

redeem Armanda, Armands

arrow_right_alt Latvijā

No šī gada bērnudārzu pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme ir 1070 eiro

© Dmitrijs Suļžics/f64

No šī gada bērnudārzu pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme ir 1070 eiro, paredz valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

Neskatoties uz zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu, vienas stundas izmaksa pirmsskolas izglītības pedagogam joprojām būs par 12,1% zemāka nekā pārējiem pedagogiem.

Paaugstinot zemākās darba algas likmi 1,5 līdz četru gadus veco bērnu izglītošanā nodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem, pēc IZM aplēsēm pašvaldību budžetā no nākamā gada indikatīvi būs nepieciešami 12 326 976 eiro. IZM skaidroja, ka finansējuma apmērs noteikts pamatojoties uz datiem Valsts izglītības informācijas sistēmā par no pašvaldību budžetiem tarificēto pedagogu likmju skaitu 2022.gada 15.oktobrī.

Lai izpildītu pedagogu streika prasības pamata un vidējās vispārējās izglītības skolotājiem no šodienas, pedagogu algu fonds tiks palielināts par 11% jeb par 61,67 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka zemākā mēneša darba algas likme skolotājiem no šodienas paliek līdzšinējā, proti, 970 eiro, taču izglītības iestādes vadība no papildu finansējuma algu fondā skolotājiem varēs apmaksāt tos darba pienākumus, kas līdz šim netika apmaksāti, ieguldīt šo papildu finansējumu darba slodzes sabalansēšanai vai zemākās darba likmes paaugstināšanai.

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem noteikta 1320 stundu darba slodze gadā, sabalansējot kontaktstundas un citus pedagoga pienākumus. Noteikumu grozījumi paredz papildu finansējumu 11% apmērā salīdzinājumā ar šā gada profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas dotāciju.

Tāpat zemākā pedagogu darba algas likme no 1.septembra būs 1080 eiro.

Pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam līdz 2023.gada 31.augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs. Izglītības iestādes vadītājam saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem, kas saskaņoti ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto kompetento iestādi, izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz 60% augstāku vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagoga mēneša darba algas likmi par noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.

Izglītības iestādes vadītājs, nosakot mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā pedagoga pedagoģiskā darba stāžu. No finanšu līdzekļiem, kas izglītības iestādei piešķirti atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, zemāko mēneša darba algas likmi var paaugstināt tikai tiem pedagogiem, kas nodrošina minētos atbalsta pasākumus.

Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka piemaksu 10% apmērā no mēneša darba algas par vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanu. Tehnikumu un mākslu izglītības kompetences centru pedagogiem nosaka piemaksu 10% apmērā no mēneša darba algas

Piemaksu tehnikuma un mākslu izglītības kompetences centru pedagogiem nosaka ar dienu, kad izglītības iestāžu reģistrā profesionālās izglītības iestādei reģistrēts tehnikuma vai mākslu izglītības kompetences centra statuss.

Savukārt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi 1080 eiro apmērā piemēro no 1.septembra.

Kā vēstīts, valdība nolēma no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 1.februārim pagarināt termiņu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādei, kā arī pedagogu darba slodžu līdzsvarošanas vadlīniju izstrādei, jo ir ieilgusi valdības veidošana un nav sākts darbs pie nākamā gada budžeta izstrādes, līdz ar to valsts nākamo gadu sāks ar tehnisko budžetu, kurā nav iekļautas jaunas prioritātes.