Pirmdiena, 2.oktobris

redeem Ilma, Skaidris

arrow_right_alt Latvijā

Latvijas piekrastē sāks dziļjūras kartēšanu

© f64.lv, Kaspars Krafts

Augustā izpētes darbus Baltijas jūras Latvijas piekrastē sāks Klaipēdas Universitātes zinātniskās izpētes kuģis "Mintis", kas veiks dziļjūras kartēšanu,  informē Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

Kartēšana tiks veikta ar mērķi palīdzēt zinātnieku grupai detalizēti izpētīt Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus, par kuriem atzīti smilts un akmeņu sēkļi jūrā.

"Jaunu un precīzu ģeotelpisko datu ieguve ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu Baltijas jūras vērtību aizsardzību," skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Projekta izpētes teritorijās Klaipēdas Universitātes zinātniskās izpētes kuģis "Mintis" veiks virsmas nogulumu akustiskās kartēšanas pētījumus ar daudzstaru atbalss un sānu skenēšanas lokatoru. Pamatojoties uz kartēšanas pētījumiem dziļjūrā, tiks sagatavotas batimetriskās kartes un karte ar klasificētiem virsmas nogulumu slāņiem. Darbus veiks desmit līdz sešdesmit metru dziļumā.

Šī ir viena no Dabas aizsardzības pārvaldes projekta "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (LIFE REEF)aktivitātēm, kas tiks īstenota saskaņā ar trīspusēju līgumu starp Dabas aizsardzības pārvaldi, Klaipēdas Universitāti un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.