Konkursā izraudzīsies, kam uzticēt latviešu valodas mācīšanu trešo valstu pilsoņiem

 
©Romāns Kokšarovs/F64

Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu, kurā izvēlēsies iestādes, kas nodrošinās latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem.

Aktivitātes mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

Atklātā konkursā pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 496 214 eiro un ne mazāk kā 30 000 eiro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu KM līdz 23.augustam.