SIA "OLMAFARM" ir gandarīta par tiesas lēmumu noraidīt Black Duck Invest pieteikumu

 
©Jānis Saliņš/F64

SIA “OLMAFARM” ir gandarīta par tiesas lēmumu, ar kuru ir noraidīts Black Duck Invest pieteikums par prasības nodrošināšanu. Kā jau ziņots, reiderismā iesaistītā Black Duck Invest centās aizliegt izmaksāt dividendes visiem AS “Olainfarm” akcionāriem, kā arī centās aizliegt atcelt no AS “Olainfarm” padomes locekļu amata Kārli Krastiņu un Haraldu Velmeru, kas iesaistīti krāpšanas lietā.

Iepazīstoties ar lietas materiāliem, SIA “OLMAFARM” ir pamats secināt, ka Black Duck Invest a.s. ir apzināti maldinājusi tiesu, pieteikumā par prasības nodrošināšanu norādot nepatiesu informāciju par to, ka SIA “OLMAFARM” neesot sasniedzams un izvairoties no kontaktēšanās ar Black Duck Invest a.s.

Pieteikumā tostarp tiek apzināti noklusēts fakts, ka 2021.gada 30.aprīlī Black Duck Invest a.s. pārstāvji Vojteks Kačena un Tibors Bokors atradās Rīgā un tikās ar SIA “OLMAFARM” valdes locekli Jāni Kiršblatu, turklāt nododot Jāņa Kiršblata rīcībā akciju pārdošanas līguma kopiju.

Turklāt Black Duck Invest a.s. nonācis pretrunās, jo lietai pats ir pievienojis SIA “OLMAFARM” pilnvaroto pārstāvju Čehijā 2021.gada 12.maijā Black Duck Invest a.s. nosūtīto atbildi, kurā skaidri pausta SIA “OLMAFARM” nostāja par Black Duck Invest a.s. pretlikumīgo rīcību, saistībā ar kuru Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess. Tādējādi SIA “OLMAFARM” ir skaidri un nepārprotami informējis Black Duck Invest a.s. par to, ka tā mēģinājumus iegūt AS “Olainfarm” akcijas un jebkādas ar to saistītās darbības uzskata par prettiesiskiem un noziedzīgiem.

Vēl jo vairāk, SIA “OLMAFARM” ir konstatējis, ka tiesai ir iesniegti divi dažādi akciju pirkuma līguma eksemplāri, turklāt tiesai iesniegtie divi līguma eksemplāri neatbilst līguma kopijai, kuru 2021.gada 30.aprīlī Vojtehs Kačena nodeva SIA “OLMAFARM” valdes loceklim Jānim Kiršblatam. Līdz ar to šobrīd pastāv vismaz trīs dažādi līguma eksemplāri, kas tikai vēlreiz pierāda dokumentu viltošanas faktu. SIA “OLMAFARM” uzskata, ka tas vēl jo vairāk liecina par Black Duck Invest a.s. darbību negodprātīgo raksturu, cenšoties par katru cenu, tostarp maldinot tiesu, pārņemt kontroli pār AS “Olainfarm” un ierobežot SIA “OLMAFARM” kā lielākā AS “Olainfarm” akcionāra, tajā skaitā SIA “OLMAFARM” līdzmantinieces, nepilngadīgas personas, likumīgās tiesības.

Viens no reiderisma pamatelementiem ir centieni nelikumīgus darījumus virzīt caur tiesu sistēmu, lai tos šķietami padarītu likumīgus. SIA “OLMAFARM” cer, ka Latvijas tiesas arī turpmāk rūpīgi izvērtēs Black Duck Invest sniegto informāciju un dokumentus, lai Latvijas tieslietu sistēma netiktu izmantota reiderisma legalizēšanā.