Aprūpes centros ar augstiem vakcinācijas rādītājiem ieviesīs atvieglojumus

 
©Vladislavs Proškins/F64 Photo Agency

Daudzās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās darbinieki un klienti ir bijuši atsaucīgi un jau ir vakcinējušies. Tāpēc Labklājības ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju ir pārskatījusi ieteikumus šīm institūcijām ierobežojošo pasākumu piemērošanai, kas paredz izņēmumus epidemioloģiskās drošības nosacījumu ievērošanā vakcinētajiem klientiem.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Pārāk ilgu laiku esam dzīvojuši ierobežojumu važās. Beidzot ir panākta vienošanās un sperti pirmie soļi, lai cilvēki, kuru mājas ir sociālās aprūpes iestādes, varētu atgriezties pie iepriekšējiem dzīves apstākļiem. Tomēr svarīgi, lai ar epidemioloģiskās drošības pasākumu mīkstināšanu netiktu diskriminēti nevakcinētie.”

Attiecīgi institūcijas, kurās ir augsti vakcinācijas rādītāji, vadītājs, izvērtējot epidemioloģiskās drošības riskus institūcijā, var neierobežojot vakcinēto klientu skaitu organizēt kopīgus pasākumus vakcinētajiem klientiem, nodrošināt nodarbības un sporta aktivitātes gan telpās, gan teritorijā vakcinētajiem klientiem. Tāpat iespējams organizēt pārgājienus vai izbraukumus brīvā dabā vakcinētajiem klientiem.

Vakcinētajiem klientiem atļauts tikties bez darbinieku klātbūtnes ar tuviniekiem (labvēlīgu laika apstākļu gadījumā tikšanās organizējamas institūcijas teritorijā), vakcinētie klienti drīkst atstāt institūciju bez darbinieka pavadības, lai apmeklētu veikalu, pastu vai citu iestādi.

Atļauta vakcinēto klientu ciemošanās pie tuviniekiem, ievērojot Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktos ierobežojumus attiecībā uz divu mājsaimniecību tikšanos.

Tāpat vakcinētajiem klientiem vairs netiks veikts skrīnings uz Covid-19, izņemot, ja minētajām personām būs saaukstēšanās simptomi vai pēc epidemioloģiskajām indikācijām (piemēram, pēc augsta inficēšanās riska kontakta ar Covid-19 inficētu klientu).

Respektējot to cilvēku, kuriem ir medicīniskas kontrindikācijas vakcinācijai, tiesības, arī turpmāk tajās institūcijās, kurās nav konstatēti akūti COVID-19 gadījumi, tiks saglabāta iespēja gan kopīgiem pasākumiem, gan pārgājieniem un ekskursijām vienā kolektīvajā mājsaimniecībā dzīvojošajiem klientiem ar klientu skaita ierobežojumu vai iespējas tikties ar tuviniekiem. Tāpat saglabājas nosacījums par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, kā arī distancēšanās nodrošināšanu.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!