"Latvijas dzelzceļš" ar operatīvajiem dienestiem Rēzeknē imitēs naftas produktu noplūdi

 
©f64

"Latvijas dzelzceļš" (LDz) ar valsts operatīvajiem dienestiem ceturtdien Rēzeknē rīkos civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības, imitējot naftas produktu ugunsgrēku un tā likvidēšanu.

Mācības notiks LDz meitassabiedrības SIA "LDz ritošā sastāva serviss" Rēzeknes ceha teritorijā. Atbilstoši plānotajam notiks bīstamās kravas noplūde no cisternas, savukārt lokomotīvju depo izcelsies ugunsgrēks.

LDz speciālistiem sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, Valsts vides dienestu un Valsts policiju, būs uzdevums lokalizēt bīstamās vielas noplūdi no cisternas, lokalizēt un likvidēt ugunsgrēku, kā arī novērst ekoloģiskos draudus apkārtējai videi.

Mācību mērķis ir pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dienestu gatavību koordinētai rīcībai, veicot katastrofu seku likvidēšanas darbus, kā arī nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras.

Civilās aizsardzības mācības ar valsts operatīvo dienestu iesaistīšanos LDz organizē četras reizes gadā.

"Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums.

Koncernā ietilpst arī sešas meitassabiedrības - "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDz Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums "LDz infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDz ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDz apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums "LDz loģistika".