VID astoņos mēnešos valsts budžetā iekasējis par 7,3% mazāk nekā plānots

 
©f64

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad astoņos mēnešos valsts budžetā iekasējis 6,387 miljardus eiro, kas ir par 502,867 miljoniem eiro jeb 7,3% mazāk, nekā plānots, liecina dienesta publiskotā informācija.

Savukārt salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi samazinājušies par 59,338 miljoniem eiro jeb 0,9%.

"Ņemot vērā, ka no marta līdz maijam, kad valstī bija noteikts ārkārtējais stāvoklis Covid-19 ierobežošanai, ieņēmumi mēnešu laikā samazinājās, un tos nespēja kompensēt arī ieņēmumu pieaugums pārējos mēnešos. Tādēļ 2020.gada astoņu mēnešu VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns ir izpildīts par 92,7%, un līdz plāna izpildei pietrūka 0,5 miljardi eiro," atzīmēja VID.

Dienestā norādīja, ka lielākais ieņēmumu samazinājums 2020.gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, kā arī lielākā ieņēmumu plāna neizpilde ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem. Tostarp lielākais PVN iemaksu samazinājums ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī transportu un uzglabāšanu.

""Minētos darbības veidus pārstāvošie nodokļu maksātāji būtiski cieta ieviestā ārkārtējā stāvokļa dēļ, jo tika ierobežoti starptautiskie pārvadājumi, ceļošana un aizliegta pulcēšanās. Samazinoties ekonomiskajai aktivitātei, saruka arī pieprasījums pēc elektroenerģijas," piebilda VID.

2020.gada astoņos mēnešos PVN nodokļa ieņēmumi veidoja 1,586 miljardus eiro, kas ir par 98,72 miljoniem eiro jeb 5,9% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. "Lai gan 2020.gada astoņu mēnešu ieņēmumi ir mazāki nekā 2019.gada astoņos mēnešos, jūlijā un augustā tie jau pārsniedz pagājušā gada attiecīgā perioda ieņēmumus," piebilda VID. Šogad astoņos mēnešos PVN iekasēts par 256,894 miljoniem eiro jeb 13,9% mazāk, nekā plānots.

VID norādīja, ka arī darbaspēka nodokļu ieņēmumi 2020.gada astoņos mēnešos visvairāk samazinājušies no tiem nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar transportu un uzglabāšanu, kā arī izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem.

2020.gada astoņos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veiktas 2,254 miljardu eiro apmērā, kas ir par 43,825 miljoniem eiro jeb 1,9% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi šogad astoņos mēnešos veidoja 1,14 miljardus eiro, kas ir par 44,671 miljonu eiro jeb 3,8% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās šogad astoņos mēnešos iekasēts par 125,95 miljoniem eiro jeb 5,3% mazāk, nekā plānots, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi bija par 26,197 miljoniem eiro jeb 2,4% lielāki, nekā plānots.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada astoņos mēnešos veidoja 690,246 miljonus eiro, kas ir par 15,636 miljoniem eiro jeb 2,2% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Lielākais samazinājums, salīdzinot ar 2019.gada astoņiem mēnešiem, bija ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem. Samazinājumu galvenokārt veicināja alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī naftas produktu patēriņa samazināšanās.

Šogad astoņos mēnešos akcīzes nodokļa ieņēmumi bija par 100,071 miljonu eiro jeb 12,7% mazāki, nekā plānots.

Ieņēmumu pieaugums 2020.gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, bija uzņēmumu ienākuma nodoklī (UIN). Šā gada astoņos mēnešos UIN ieņēmumi veidoja 145,692 miljonus eiro, kas ir par 127,637 miljoniem eiro jeb 8,1 reizi vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. "Tas būtiski pārsniedz citu VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu pieaugumu un nodrošināja 2,3% no VID administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem. Tas gan zināmā mērā ir saistīts ar to, ka 2018.gadā mainījās šī nodokļa maksāšanas kārtība, izveidojās lielas pārmaksas un attiecīgi 2019.gadā UIN ieņēmumus būtiski samazināja summas, kas tika atmaksātas nodokļu maksātājiem," minēja VID.

2020.gada astoņos mēnešos no UIN atmaksāti 31,28 miljoni eiro, kas ir par 73,19 miljoniem eiro jeb 70,1% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Šogad astoņos mēnešos uzņēmumu ienākuma nodoklī iekasēts par 45,308 miljoniem eiro jeb 23,7% mazāk, nekā plānots.

Kopumā nodokļos šogad plānots iekasēt 10,503 miljardus eiro, tostarp astoņos mēnešos bija plānots iekasēt 6,89 miljardus eiro.