Informēs par atsevišķu ar Covid-19 ārkārtējo situāciju saistīto ierobežojumu atcelšanu

 
©Ģirts Ozoliņš/F64 Photo Agency

Šodien notiks prese konference par atsevišķu ar Covid-19 ārkārtējo situāciju saistīto ierobežojumu atcelšanu, informēja Valsts kancelejā.

Attālinātā preses konference notiks plkst.14 ar lietotnes "Zoom" starpniecību.

Tajā piedalīsies Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa, Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis un Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Amatpersonas informēs par atsevišķu ar Covid-19 ārkārtējo situāciju saistīto ierobežojumu atcelšanu, mazināšānu un aktualitātēm veselības jomā, kā arī sabiedrības un atbildīgo institūciju sadarbību pandēmijas laikā.

Jau ziņots, ka valdība pagājušajā nedēļā lēma no 1.jūnija mīkstināt ierobežojumus klātienes izglītības, sporta treniņu un amatiermākslas jomās.

Ministru kabinets lēma atļaut rīkot sporta treniņus, ja sportisti ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības vai Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Minētais izņēmums neattiecas uz cīņu sporta veidu sportistiem. Vienlaikus uz šīs jomas pārstāvjiem neattieksies prasība par divu metru distances ievērošanu.

Tāpat no 1.jūnija būs atļauti klātienes valsts pārbaudījumi, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norise izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās.

No 1.jūnija būs arī atļauts klātienes valsts pārbaudījums, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norise augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja to nav iespējams veikt attālināti.

No 1.jūnija būs arī atļauta bērnu nometņu norise.

No jūnija būs arī atļauta profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības klātienē, tāpat būs atļautas interešu izglītības programmu mācības klātienē.

No 1.jūnija būs arī atļauts rīkot amatiermākslas kolektīvu darbība un mēģinājumi iekštelpās un ārtelpās, ievērojot kultūras ministra noteikto kārtību un noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Šī prasība attieksies uz koriem, deju kolektīviem, pūtēju orķestriem, kokļu mūzikas ansambļiem, vokālajiem ansambļiem, amatierteātriem, folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem, tautas mūzikas grupām (kapelas), tautas lietišķās mākslas studijām vai pulciņiem u. c. amatiermākslas kolektīviem atbilstoši dibinātāja noteiktajiem nosacījumiem.