Tiesa uzspiež Lembergam valsts advokātu

 
©Dmitrijs Suļžics/F64 Photo Agency

Tiesa nepieņēma Aivara Lemberga pieteikto noraidījumu valsts nozīmētajam advokātam; nepieņēma arī paša advokāta lūgumu atbrīvot viņu no lietas, lika valsts nozīmētajam advokātam turpināt debates, neļaujot sākt debates paša A. Lemberga izvēlētajam advokātam.

Par šādu tiesas lēmumu prokuroru Jura Jurisa un Aivja Zalužinska sejās staroja neslēpts prieks, savukārt A. Lembergs turpināja cīņu par iespējām realizēt likumā noteiktās tiesības uz aizstāvību. Arī valsts uzspiestais advokāts Genādijs Ivankins ik pa brīdim turpināja tiesai atgādināt, ka nav zaudējis cerības atbrīvoties no šīs tiesvedības, kuru viņš nodēvēja par elli un mokām.

Noraidījums valsts advokātam

22. septembra sēdē A. Lembergs pieteica G. Ivankinam noraidījumu. Savu lēmumu viņš cita starpā pamatoja ar to, ka advokāts esot atteicies sniegt viņam apsūdzības izvērtējumu, atteicies iepazīstināt ar jau sagatavotajām debašu runas daļām, veltījis pārāk maz laika, lai iepazītos ar apjomīgās un sarežģītās krimināllietas būtību, konsekventi atteicies sniegt jebkādu vērtējumu par apsūdzību, maldinājis Juridiskās palīdzības administrāciju, «ka es neesot parakstījis paziņojumus tā iemesla dēļ, ka es piedaloties lietas izskatīšanā videokonferences režīmā, lai gan faktiski es atteicos parakstīt pirmo paziņojumu, bet pārējos paziņojumus viņš man parakstīt nelūdza, viņš arī neskaitāmas reizes man ir norādījis, ka valsts neapmaksājot viņa sniegto juridisko palīdzību pilnībā, sniedzot man maldinošu informāciju, ka juridisko palīdzību viņš man daļēji sniedzot «uz sava rēķina». 2020. gada 13. janvāra sēdē Genādijs Ivankins sāka debašu runu, kaut gan viņš nav iepazinies ar būtiskiem krimināllietas materiāliem, tostarp manām un līdzapsūdzēto liecībām, manu aizstāvju Alda Allika, Raimonda Krastiņa un Irīnas Kaukes debašu runām; nezin manu pozīciju pret celto apsūdzību un nav apspriedis ar mani aizstāvības pozīciju. No Genādija Ivankina tiesas sēdēs teiktā, kā arī no viņa darbībām ir secināms, ka viņš neuzskata par vajadzīgu noskaidrot manu attieksmi pret apsūdzību un izstrādāt aizstāvības pozīciju, kas atbilstu manām vēlmēm un kalpotu manām interesēm», tiesai skaidroja A. Lembergs.

Arī pats advokāts atsakās

Arī pats G. Ivankins paziņoja, ka viņš pats atstatās no šīs lietas, jo, pēc viņa domām, turpināt debates pie esošajiem apstākļiem būtu «klaja ņirgāšanās par apsūdzētā tiesībām saņemt no advokāta tādu pakalpojumu, kādu klients vēlas». G. Ivankins atkārtoti norādīja, ka īsajā termiņā, kāds viņam atvēlēts gatavoties debatēm, viņš strādājis bez brīvdienām. Raksturojot krimināllietu, viņš norādīja, ka tās radīšanā izmantotas viņam nesaprotamas un nepieņemamas metodes, «kur kukuļdevējs [domāts Ainārs Gulbis] pēkšņi pārtop par cietušo personu, kas ir neiedomājama situācija tiesiskā valstī».

Tiesas sastāva priekšsēdētāja Irīna Jansone paziņoja: «Jūs nevarat atteikties no aizstāvības veikšanas, jo esat valsts nodrošinātais aizstāvis.»

Tiesa noraidīja gan A. Lemberga pieteikto noraidījumu advokātam, gan advokāta pieteikto atstatīšanos no lietas un pavēlēja G. Ivankinam turpināt debates.

Iebildumi par tiesas rīcību

Pēc pusdienas pārtraukuma A. Lembergs pieteica iebildumus par tiesas sastāva rīcību. Tiesa viņu pārtrauca, liekot sakāmo pateikt īsi.

Irīna Jansone: - Lemberga kungs, šo pašu frāzi mēs klausījāmies divas stundas pirms pusdienas pārtraukuma, par Krastiņu un par visu vairākas reizes. Jūs atkal gribat to visu atkārtot, bet šobrīd nenotiek tiesas izmeklēšana. Tā ir pabeigta. Notiek tiesas debates. Iebildumi par tiesas rīcību varētu būt, ja konkrēti jums kaut kas debatēs nav paticis, bet ne jau atkal tagad atreferēsiet visus Cilvēktiesību tiesas spriedumus, judikatūru un kā jūsu advokāts Krastiņš ir atteicies no lietas. Iebildumiem jābūt konservatīviem.

A. L.: - Man ir sagatavoti iebildumi, kurus es gribu izteikt. Man tādas tiesības ir. Ja jūs man tās neļaujat izteikt, tad neļaujat. Es atsūtīšu pa pastu.

I. J.: - Lūdzu, īsumā. Es redzu, jums tur nav īsi.

A. L.: - Tas ir uz septiņām ar pusi lapām, un tad vēl ir pielikumi. Godātā tiesa! Es īsi nevaru. Vai nu jūs ņemat pretī šo tekstu, vai arī es to atsūtīšu pa pastu, pievienosiet pie protokola, būs rakstveida process.

I. J.: - Vai pareizi es jūs sapratu, ka jums ir iebildumi par tiesas sastāva priekšsēdētāja rīcību? Ir vēl kaut kādā citā sakarā iebildumi?

A. L.: - Nē, nav. Un te ir pamatojums.

I. J.: - Un ir pamatojums. Mēs varam pievienot jūsu iebildumus. Par pamatojumu paskatīsimies.

Pēc iebildumu pieteikšanas tiesnese pavēlēja G. Ivankinam turpināt debašu runu. Jau ceturtā advokāta pateiktā teikuma laikā viedokļu apmaiņa par iespējām realizēt tiesības uz aizstāvību aizsākās no jauna, sasniedzot savu kulmināciju.

Viedokļu krustugunīs

Genādijs Ivankins: - Tātad izveidojās tāda situācija, ka esmu spiests ekspromtā [teikt runu]. Priekš manis tas būs eksperiments. Jāmācās arī no dzīves strādāt visādos apstākļos. Tad es ķeršos pie apsūdzības otrās epizodes...

A. L.: - Godātā tiesa!...

G. I.: Tagad, lūdzu, netraucējiet mani! Es negribu, ka...

I. J.: - Nē, nevar! Tagad runā aizstāvis!

A. L.: - Es gribu realizēt kriminālprocesā...

G. I.: - Nevajag neko realizēt! Dodiet man laiku...

I. J.: - Lūdzu, apsēdieties!

A. L.: - Kriminālprocesa likuma 88. pantā...

I. J.: - Lūdzu, apsēdieties!

A. L.: - Es gribu tās tiesības, kādas man dotas Kriminālprocesa likuma 88. pantā...

I. J.: - Šajā stadijā debatēs runā aizstāvis!

A. L.: - Es nerunāju debatēs!

I. J.: - Jūs runājat šobrīd debatēs.

A. L.: - Nē!

I. J.: - Ja jūs vēlaties sevi aizstāvēt pats bez aizstāvja, jums ir tiesības atteikties no aizstāvja.

A. L.: - Godātā tiesa! Es taisni to gribu izdarīt, un jūs man to neļaujat.

I. J.: - Jūs šobrīd gribat atteikties no aizstāvja? Nevajag tāpēc pārtraukt aizstāvi pusvārdā!

A. L.: - Bet ko tad man atļaut, lai viņš muļķības tur sarunā - «ekspromtā», kā viņš te teica!

I. J.: - Es nepieļaušu, ka kāds no procesa dalībniekiem necienīgi izturas viens pret otru.

A. L.: - Kā necienīgi? Es tikai pateicu to, kā viņš teica! «Ekspromtā» - tā viņš runā tagad! Bet tāpēc es gribu izmantot Kriminālprocesa likumā 88. panta pirmajā un otrajā daļā man dotās tiesības.

I. J.: - Jūs vēlaties atteikties no aizstāvja?

A. L.: - Es vēlos atteikties no šī aizstāvja!

I. J.: - Nē! No tā jau jūs atteicāties, un tiesa nepieņēma pieteikumu. Jūs varat realizēt savas tiesības, aizstāvoties arī pats! Ja jums būtu vienošanās noslēgta ar kādu aizstāvi un viņš būtu šeit, viņš varētu runāt. Aizstāvi es šeit neredzu. Nav! Varbūt ir? Varbūt no esošajiem aizstāvjiem kāds uzņemsies jūsu aizstāvību? Tādas informācijas mums, tiesai, nav.

A. L.: - Godātā tiesa! Man ir lūgums vispirms izskatīt manu lūgumu, un tad es jums pateikšu...

I. J.: - Nē! Mēs neskatīsim lūgumu, tāpēc, ka jūs nepasakāt, par ko jūs tagad izteiksieties!

A. L.: - Es vēl vienu reizi saku: Latvijas Republikas Kriminālprocesa likumā ir 88. pants, pirmā un otrā daļa. Atbilstoši šā 88. panta pirmajai un otrajai daļai man ir tiesības atteikties no advokāta pakalpojumiem, šajā gadījumā no Genādija Ivankina pakalpojumiem. Tāds ir mans lūgums!

I. J.: - Likums paredz jums tiesības vispār atteikties no aizstāvja, nevis no konkrētā aizstāvja. No konkrētā aizstāvja jūs atteikties nevarat!

A. L.: - Man būs cits aizstāvis!

I. J.: - Kur viņš ir? Kad viņš būs šeit?

A. L.: - Tad, kad jūs izskatīsiet manu lūgumu, pieteikumu, tad arī viņš būs.

I. J.: - Tad, kad jums būs aizstāvis, tad arī varēsiet atteikties. Mēs aizstāvi neredzam. Nekas nav, ne orderis. Ko jūs man te tagad stāstīsiet par aizstāvi, kura atkal nav!

A. L.: - Es pieteicu noraidījumu - jūs nepieņēmāt. Ivankina kungs pieteica pašnoraidījumu! Tagad viņš turpina runāt. Tāpēc es, ņemot vērā šo situāciju, saku viņam paldies! Viņš var iet mājās! Man būs cits aizstāvis ar orderi, kurš, attiecīgi, ja viņam būs kādi lūgumi, pieteiks tos tiesai, ja nebūs un viņš būs gatavs uzstāties, tad viņš uzstāsies. Tāds ir mans lūgums!

I. J.: - Tiesa jums izskaidro, ka jūs nevarat atteikties no konkrēta aizstāvja aizstāvības veikšanas. Jūs varat atteikties no aizstāvības vispār kā tādas. Ja jums ir vienošanās ar citu aizstāvi, par to tiesa lems. Bet tā kā uz šo brīdi nekāda vienošanās tiesai nav nolikta uz galda, ka būtu kāds orderis galdā, kurš apliecinātu par jūsu aizstāvi vai aizstāvis konkrēts lietā, tad šāds lūgums šobrīd nav lemjams. Šobrīd runās aizstāvis [G. Ivankins] debatēs. Tad, kad jums būs šis aizstāvis, tad mēs lemsim.

A. L.: - Godātā tiesa! Es neesmu jurists. Es tikai izlasīju Kriminālprocesa likuma pantu. Tur nekas tāds, ko jūs sakāt, nav rakstīts. Tur ir ļoti lakoniski rakstīts, ka es varu atteikties!

I. J.: - - Varat atteikties, bet ne no konkrētā.

A. L.: - Bet tur tā nav teikts, šai Kriminālprocesa likumā, jo man cita šobrīd nav. Es piesaku tādu lūgumu, un rīt tiesas zālē būs cits advokāts.

I. J.: - Kad būs advokāts, tad mēs to arī lemsim!

A. L.: Ko jūs lemsiet? Pielaist viņu vai kā?

I. J.: - Protams! Mēs varam arī noraidīt. Jums ir aizstāvis!

A. L.: - Nē! Viņš [G. Ivankins] nav mans aizstāvis!

G. I.: - Sakiet, lūdzu, vai var uzdot jautājumu? Tad es varu šodien mierīgi gulēt, nevis iepazīties ar jūsu lietu?

A. L.: - Jūs varat mierīgi gulēt un realizēt to, ko jūs pieteicāt, ka jūs no šīs lietas atstatāties!

I. J.: - Tā! Aivar Lemberg! Lūdzu, apsēdieties!

A. L.: - Jūs neesat iepazinies ar lietu, un jūs sarunāsiet muļķības!

I. J.: - Tā! Viss! Apsēdieties! Pietiek! Mēs dodam vārdu aizstāvim! Mums notiek debates! Viss! Šis jautājums ir izsmelts šobrīd.

G. I.: - Vārds kā putns izlidoja, un nevar vairs noķert. Ceru, ka savu solījumu mani atbrīvot no mokām un no šīs elles, ka šis lūgums tiks izpildīts.

Citam advokātam neļauj

Uz nākamo tiesas sēdi ar A. Lemberga izrakstītu orderi bija ieradies advokāts Māris Grudulis. Viņš vēlējās sākt debates par pēc Krimināllikuma 325. panta celtajām 19 apsūdzības epizodēm. Tomēr tiesa pavēlēja turpināt debates G. Ivankinam, norādot - ja G. Ivankins runu pabeigs ātrāk, atlikušo tiesas sēdes laiku varēs debatēt M. Grudulis. Tiklīdz G. Ivankins pabeidza runāt savu sagatavoto debašu runas daļu, tiesa sēdi slēdza, izsludinot pārtraukumu līdz pirmdienai. M. Grudulim tā arī netika pateikts, vai viņam vispār tiks ļauts runāt, vai arī tiesa lems slēgt debates, tiklīdz G. Ivankins paziņos, ka visu sakāmo ir pateicis.