FKTK soda "PrivatBank", liekot maksāt vienu miljonu eiro

 
©Vladislavs Proškins/F64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome piemērojusi soda naudu AS "PrivatBank" 1,019 miljona eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, informēja FKTK Komunikācijas daļā.

Bankai arī noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums.

FKTK "PrivatBank" veica klātienes pārbaudi, kuras laikā komisija ir konstatējusi virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN jomā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos.

FKTK norādīja, ka banka nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTPFN jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu, piemēram, "PrivatBank" NILLTPFN komitejas darbība bija neefektīva, nenodrošināja NILLTPFN riska mazinošo pasākumu īstenošanu, kā arī atsevišķi pieņemtie lēmumi bija labvēlīgi atsevišķiem bankas akcionāriem. Arī "PrivatBank" iekšējās kontroles sistēma nenodrošina klienta padziļinātās izpētes nepārtrauktību visā klienta darbības periodā, kā arī "PrivatBank" nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs.

FKTK informēja, ka "PrivatBank" vairākos gadījumos nebija ieguvusi dokumentus un veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos par klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi un dokumentējusi secinājumus, nav nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klientu izpēti un rezultātu dokumentēšanu, kā arī slēdzieni klientu lietās ir nepilnīgi un tai nebija savlaicīgi lēmusi par darījumu attiecību ar klientu izbeigšanu.

Ņemot vērā minēto, FKTK secināja, ka banka nav nodrošinājusi efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību NILLTFN jomā tā, lai tā savā darbībā ievērotu NILLTPFN normatīvo aktu prasības, turklāt pārkāpumi vērtējami kā būtiski un ilgstoši. Vienlaikus FKTK ņem vērā "PrivatBank" līdz šim paveikto FKTK konstatēto trūkumu novēršanā.

Pēc FKTK lēmuma "PrivatBank" noteiktā termiņā komisijai ir jāiesniedz pasākumu plāns noteikto tiesisko pienākumu veikšanai un konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic plānā paredzētie pasākumi, lai banka turpmāk nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN riska pārvaldības jomā. "PrivatBank", piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, jāveic neatkarīgs izvērtējumus par "PrivatBank" iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 90% no maksimālā likumā norādītā apmēra - 10% no bankas kopējā gada apgrozījuma. "PrivatBank" noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.

Bankas vadība respektē un ņem vērā FKTK secinājumus un apņemas konstatētos trūkumus pilnībā novērst, uzlabojot bankas iekšējās kontroles sistēmu, teikts bankas izplatītajā paziņojumā.

"PrivatBank" Mārketinga un komunikācijas departamenta vadītāja Jūlija Zeile aģentūrai LETA paziņoja, ka FKTK lēmums nekādi neietekmēšot bankas klientus un bankas ikdienas darbu. Iepriekšējo gadu finanšu rādītāji ļaujot "PrivatBank" samaksāt FKTK noteikto sodu.

Pēc bankas sniegtās informācijas, FKTK lēmums par 1 miljona eiro soda naudas piemērošanu "PrivatBank" esot pieņemts par 2017.gadā FKTK veiktās bankas iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudes rezultātiem.

Kā uzsver Zeile, kopš 2016.gada banka turpinot īstenot virkni procesu, kuru mērķis ir uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, tostarp tos, ko pieņemtajā lēmumā identificējusi FKTK. Bankas darbība turpinot mainīties, pastiprinoties NILLTPFN prasībām un reaģējot uz vispārējo situāciju Latvijas banku nozarē.

"Banka aktīvi ievieš labāko starptautisko praksi AML procedūrās un standartos, turpina modernizēt tehnoloģijas un ieguldīt līdzekļus bankas sistēmās un darbiniekos. Pēdējo gadu laikā banka ir veikusi ievērojamus ieguldījumus NILLTPFN sistēmās un darīs to arī turpmāk. Banka turpinās konstruktīvu sadarbību ar FKTK, lai stiprinātu Latvijas banku sektora starptautisko konkurētspēju un novērtējumu," vēsta banka.

Zeiles vērtējumā, bankas kapitāla pietiekamības rādītājs aizvien esot viens no labākajiem Latvijas banku nozarē, proti, 2019.gada 2.ceturkšņa beigās tas bijis 28,65% (normatīvā prasība ir 11,3%).

"Šis kapitāla pietiekamības rādītāja līmenis neapšaubāmi kliedē jebkādas šaubas par bankas kapitāla stiprumu un spēju aktīvi konkurēt tirgū," paziņojumā uzsver banka, "turklāt banka uztur ļoti augstu likviditātes seguma rādītāju, kas 2019. gada 2.ceturkšņa beigās bija 660,35% (minimālā normatīvā prasība ir 100%), kas vēl vairāk apliecina "PrivatBank" stabilitāti."

LETA jau ziņoja, ka "PrivatBank" šogad pirmajā pusgadā strādāja ar zaudējumiem 706 000 eiro apmērā, kas ir 2,3 reizes mazāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, liecina bankas publiskotais finanšu pārskats. Savukārt "PrivatBank" grupas zaudējumi 2019.gada pirmajos sešos mēnešos bija 448 000 eiro apmērā, kas ir samazinājums 3,3 reizes.

Pēc aktīvu apmēra "PrivatBank" 2019.gada marta beigās bija 13.lielākā banka Latvijā. Bankas lielākais akcionārs ir Ukrainas "PrivatBank", kuru 2016.gada decembrī Ukrainas valdība nacionalizēja.